مزایده تهران(۱۸-۰۱-۱۴۰۰)

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/1 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/01/18 لغایت 1400/01/29 از ساعت 8:30 الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 -داخلی (106) / 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه
اعیان عرصه

ردیف

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 16,050,000,000 12/55 قدرالسهم تجاری 11111

1

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 15,600,000,000 12/2 قدرالسهم تجاری 11112

2

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,200,000,000 19/17 قدرالسهم تجاری 11113

3

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,170,000,000 17/5 قدرالسهم تجاری 11114

4

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 22,430,000,000 18/54 قدرالسهم تجاری 11115

5

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران -نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,750,000,000 17/98 قدرالسهم تجاری 11116

6

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,450,000,000 17/72 قدرالسهم تجاری 11117

7

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 18,700,000,000 14/84 قدرالسهم تجاری 11118 8

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,760,000,000 17/69 قدرالسهم تجاری 11119

9

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود. تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 22,060,000,000 17/24 قدرالسهم تجاری 11120

10

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 37,000,000,000 29/07 قدرالسهم تجاری 11121

11

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (  ملک بصورت یکجا فروخته میشود. ملک مشتمل بر یک واحد تحت شعبه بانک، و طبقات فوقانی (مسکونی و اداری ) میباشد همکف تجاری 183 متر مربع طبقه اول اداری 188 متر مربع طبقه دوم مسکونی 101 متر مربع ، عرصه پس از اصلاح 195/30 متر مربع-طبقه فوقانی در اجاره غیر میباشد طبقه اول با کاربری اداری در اختیار مستاجر میباشد و مستاجر دارای حقوق مکتسبه میباشد طبقه دوم دارای کاربری مسکونی در ید متصرف میباشد.)

تهران خیابان ولیعصر خیابان شهید مطهری مقابل خیابان سربداران ساختمان محل سابق شعبه باننک ملت پلاک 371 نقد *** 352,000,000,000 492 202/5 تجاری-اداری-مسکونی 1528

12

با وضعیت موجود (مساحت زمین طبق سند 114/60 متر مربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 114/20 متر مربع ملک شامل زیرزمین یک واحد انبار تجاری به مساحت 108/50 متر مربع طبقه همکف یک واحد تجاری به مساحت 108/50 متر مربع و نیم طبقه تجاری داخل مغازه به مساحت 66/80 متر مربع میباشد)

تهران خیابان نامجو قبل از چهار راه عظیم پور، پلاک 307 محل سابق شعبه بانک نقد *** 135,000,000,000 217 114/60 تجاری 3020

13

سرقفلی- با وضعیت موجود هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد. (اعیانی همکف 85 و زیزمین 85)

تهران خیابان انقلاب نبش چهار راه فلسطین- محل سابق بانک ملت نقد *** 85,000,000,000 170 قدرالسهم بانک 4397 14

با وضعیت موجود (همکف 97/31 مترمربع و نیم طبقه 50 متر مربع)

تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه ضلع جنوب چهار راه لبافی نژاد جنب پلاک 63 نقد *** 108,000,000,000 97/31 قدرالسهم تجاری 512

15

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد. تهران سهروردی جنوبی نبش کوچه مجیدی پلاک 119 نقد *** 118,000,000,000 131 _ تجاری 5241

16

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.

تهران جمهوری ساختمان آلومینیوم غرب طبقه همکف مغازه های شماره 32-33-34 نقد 40,950,000,000 45,500,000,000 135 قدرالسهم اداری 304244 17
سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد. تهران خ کارگر-پایین تر از میدان رازی-نبش کوچه مهندس ایروانی پلاک 141 محل سابق شعبه بانک ملت نقد 103,500,000,000 115,000,000,000 176/5 قدرالسهم اداری 4455

18

با وضعیت موجود (ملک بصورت تالار پذیرایی میباشد.)

تهران شهر ری  میدان شاملو (فرمانداری) مجتمع تجاری ولیعصر طبقه اول تالار پذیرایی امین نقد 33,660,000,000 37,400,000,000 215/76 قدرالسهم تجاری 305503

19

با وضعیت موجود ( عرصه بصورت هبه میباشد و فاقد سند مالکیت بوده و فروش بصورت قراردادی می باشد.)

البرز ساوجبلاغ جاده قدیم تهران به هشتگرد ورودی تهران رشت روستای آران روستای سلطان آباد خیابان وحدت جنب حسنیه روستای سلطان آباد محل قدیم بانک ملت نقد 38,679,300,000 42,977,000,000 577/7 615 اداری 4024

20

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 324 نقد *** 19,800,000,000 65/91 قدرالسهم اداری 306714

21

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 واحد 203

نقد *** 22,850,000,000 77/45 قدرالسهم اداری 306716

22