نمایندگان

نماینده ماد در آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم پایداره

تلفن ثابت: 04131381204

آدرس:  جاده ائلگلی، اول کوی سهند، نبش کوچه ارکیده، ساختمان مرکزی بانک ملت استان آذربایجان شرقی

نماینده ماد در اردبیل

نام و نام خانوادگی: بابک رامزی

تلفن ثابت: 04533725428

شماره فکس: ۰۴۵۳۳۷۲۵۵۷۰ – ۰۴۵۳۳۷۲۳۵۲۲

ایمیل: b.rameze@bankmellat.ir

آدرس: اردبیل-خیابان امام خمینی-میدان بسیج-اول خیابان حافظ-ساختمان بانک ملت-طبقه هفتم

نماینده ماد در زنجان

نام و نام خانوادگی: امیر شهزادعصر

تلفن ثابت: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۷۸

شماره فکس: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۵

آدرس: زنجان – خیابان امام خمینی – ضلع شرقی میدان انقلاب – ساختمان سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در گیلان

نام و نام خانوادگی: احمد علوی

تلفن ثابت: 01332113007

شماره فکس: ۰۱۳۳۳۱۱۳۰۱۰

ایمیل: a.alavi@bankmellat.ir

آدرس: رشت – گلسار – رو به روی خیابان ۱۰۰ – سرپرستی و مدیریت شعب بانک ملت – طبقه هفتم

نماینده ماد در مازندران

نام و نام خانوادگی: علی یوسفی

تلفن ثابت: ۰۱۱33355072

شماره فکس: ۰۱۱۳۳۳۷۸۱۹۲ – ۰۱۱۳۳۳۶۶۳۴۱

آدرس: ساری – میدان امام خمینی – ساختمان مدیریت بانک ملت – طبقه دهم

نماینده ماد در کردستان

نام و نام خانوادگی:  محمدرضا میمنت آبادی

تلفن ثابت: ۰۸۷۳۳۲۳۹۰۴۶

شماره فکس: ۰۸۷۳۳۲۸۵۰۳۹ – ۰۸۷۳۳۲۳۷۵۵۰

آدرس: سنندج – خیابان فردوسی – سه راه نمکی – مدیریت شعب بانک ملت – طبقه سوم

نماینده ماد در کرمانشاه

نام و نام خانوادگی:  یوسف خسروی

تلفن ثابت : 38224778 083

آدرس: کرمانشاه – چهارراه بسیج – ساختمان مدیریت بانک ملت 

نماینده ماد در قم

نام و نام خانوادگی: محمد حسین زینی وند

تلفن ثابت: ۰۲۵36708959

شماره فکس: ۰۲۵۳۶۷۰۸۹۵۹

آدرس: قم – خیابان امام خمینی – ساختمان شعب مدیریت بانک ملت استان قم

نماینده ماد در سمنان

نام و نام خانوادگی:حمید اخلاقی

تلفن ثابت: ۰۲۳۳۳۳۳۴۹۶۷

آدرس: سمنان – بلوار هفده شهریور – مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

نماینده ماد در خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: علی حیات داوودی

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۰۱۷۲۱۷

آدرس: مشهد – نبش خیابان امام خمینی ۳۲ – ساختمان سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در خراسان شمالی

نام و نام خانوادگی: محمد قهرمانلو

تلفن ثابت: ۰۵۸32241575

شماره فکس: ۰۵۸۳۲۲۴۱۵۷۶

آدرس: بجنورد – خیابان طالقانی غربی – چهارراه امیریه – ساختمان بانک ملت – طبقه سوم – مدیریت شعب خراسان شمالی

نماینده ماد در اصفهان

نام و نام خانوادگی: اکبر آقایی

تلفن ثابت: ۰۳۱36635100

شماره فکس: ۰۳۱۳۶۶۳۱۶۲۳

آدرس: اصفهان – شیخ صدوق جنوبی – ساختمان مدیریت بانک ملت

نماینده ماد در خوزستان

نام و نام خانوادگی:  سید اسماعیل حسینی

تلفن ثابت: ۰۶۱35547880

آدرس: خوزستان – اهواز – بلوار آیت اله بهبهانی – بین فلکه پل پنجم و فلکه پادادشهر – ساختمان سرپرستی بانک ملت استان خوزستان – طبقه هشتم

نماینده ماد در یزد

نام و نام خانوادگی: سید علی هدایتی

تلفن ثابت: ۰۳۵3166301

آدرس: یزد – بلوار جمهوری – سه راه حکیمیان – سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در کهگیلویه و بویراحمد

نام و نام خانوادگی: الیاس حاتمی نژاد

تلفن ثابت: ۰۷۴33221308

شماره فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۳۸۱۵

آدرس: یاسوج – میدان هفت – ساختمان بانک ملت – طبقه چهارم

نماینده ماد در هرمزگان

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رفیعی

تلفن ثابت: ۰۷۶۳۳۳۴۱۴۰۳

شماره فکس: ۰۷۶۳۳۳۵۱۳۷۵

آدرس: بندرعباس – بلوار امام خمینی – روبه روی مصلی قدس – ساختمان سرپرستی بانک ملت – طبقه ششم

نماینده ماد در سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی: حسن اکبری

تلفن ثابت: ۰۵۴33224110

شماره فکس: ۰۵۴۳۳۲۲۵۰۷۸ – ۰۵۴۳۳۲۵۴۶۷۹

آدرس: زاهدان – خیابان آزادی – رو به روی پارک شهر – ساختمان مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

نماینده ماد در کرمان

نام و نام خانوادگی: محمد بیگلو

تلفن ثابت: ۰۳۴32448284

شماره فکس: ۰۳۴۳۲۴۷۶۷۱۰

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – نرسیده به چهارراه فیروزه – مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان