نمایندگان

نماینده ماد در آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: مهدی مونسی

تلفن ثابت: ۰۴۱۳۱۳۸۱۲۰۴

شماره فکس: ۰۴۱۳۱۳۸۱۲۰۹

آدرس: تبریز-خیابان جمهوری اسلامی-ساختمان مرکزی بانک ملت-طبقه چهارم

نماینده ماد در اردبیل

نام و نام خانوادگی: بابک رامزی

تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۳۹۲۱۵

تلفن ثابت: ۰۴۵۳۳۷۲۵۴۲۸

شماره فکس: ۰۴۵۳۳۷۲۵۵۷۰ – ۰۴۵۳۳۷۲۳۵۲۲

ایمیل: b.rameze@bankmellat.ir

آدرس: اردبیل-خیابان امام خمینی-میدان بسیج-اول خیابان حافظ-ساختمان بانک ملت-طبقه هفتم

نماینده ماد در زنجان

نام و نام خانوادگی: حمید معجزاتی

تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۰۵۷۰

تلفن ثابت: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۷۸

شماره فکس: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۵

آدرس: زنجان – خیابان امام خمینی – ضلع شرقی میدان انقلاب – ساختمان سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در گیلان

نام و نام خانوادگی: احمد علوی

تلفن ثابت: ۰۱۳۳۳۱۱۳۰۰۱

شماره فکس: ۰۱۳۳۳۱۱۳۰۱۰

ایمیل: a.alavi@bankmellat.ir

آدرس: رشت – گلسار – رو به روی خیابان ۱۰۰ – سرپرستی و مدیریت شعب بانک ملت – طبقه هفتم

نماینده ماد در مازندران

نام و نام خانوادگی: غلامعلی روستایی

تلفن ثابت: ۰۱۱۳۳۳۶۴۹۹۹

شماره فکس: ۰۱۱۳۳۳۷۸۱۹۲ – ۰۱۱۳۳۳۶۶۳۴۱

آدرس: ساری – میدان امام خمینی – ساختمان مدیریت بانک ملت – طبقه دهم

نماینده ماد در کردستان

نام و نام خانوادگی: سیروس اسکندری

تلفن ثابت: ۰۸۷۳۳۲۳۹۰۴۶

شماره فکس: ۰۸۷۳۳۲۸۵۰۳۹ – ۰۸۷۳۳۲۳۷۵۵۰

ایمیل: t.ramezani@bankmellat.ir

آدرس: سنندج – خیابان فردوسی – سه راه نمکی – مدیریت شعب بانک ملت – طبقه سوم

نماینده ماد در کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: حمید جوادی

تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۱۲۱۷۶

شماره فکس: ۰۸۳۳۸۲۲۱۲۵۵

ایمیل: ha.Javadi@bankmellat.ir

نماینده ماد در قم

نام و نام خانوادگی: عباس پردل

تلفن ثابت: ۰۲۵۳۶۶۲۴۳۱۱

شماره فکس: ۰۲۵۳۶۷۰۸۹۵۹

آدرس: قم – خیابان امام خمینی – ساختمان شعب مدیریت بانک ملت استان قم

نماینده ماد در سمنان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ادهم

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۰۵۷۶

تلفن ثابت: ۰۲۳۳۳۳۳۴۹۶۷

ایمیل: mo.adham@bankmellat.ir

آدرس: سمنان – بلوار هفده شهریور – مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

نماینده ماد در خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا توکلی

تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۱۵۳۹۷

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۰۱۷۲۱۷

ایمیل: a.tavakkoli@bankmellat.ir

آدرس: مشهد – نبش خیابان امام خمینی ۳۲ – ساختمان سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در خراسان شمالی

نام و نام خانوادگی: عباسعلی نوروزیان

تلفن ثابت: ۰۵۸۳۲۲۴۱۵۷۵

شماره فکس: ۰۵۸۳۲۲۴۱۵۷۶

آدرس: بجنورد – خیابان طالقانی غربی – چهارراه امیریه – ساختمان بانک ملت – طبقه سوم – مدیریت شعب خراسان شمالی

نماینده ماد در اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسین سلیمانی

تلفن ثابت: ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۰۰

شماره فکس: ۰۳۱۳۶۶۳۱۶۲۳

آدرس: اصفهان – شیخ صدوق جنوبی – ساختمان مدیریت بانک ملت

نماینده ماد در خوزستان

نام و نام خانوادگی: مهران امیری

تلفن ثابت: ۰۶۱۳۵۵۴۹۷۲۰

آدرس: خوزستان – اهواز – بلوار آیت اله بهبهانی – بین فلکه پل پنجم و فلکه پادادشهر – ساختمان سرپرستی بانک ملت استان خوزستان – طبقه هشتم

نماینده ماد در یزد

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی شکرریز

تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۶۶۷۸

تلفن ثابت: ۰۳۵۳۵۲۳۱۴۳

ایمیل: m.shekarriz@bankmellat.ir

آدرس: یزد – بلوار جمهوری – سه راه حکیمیان – سرپرستی بانک ملت

نماینده ماد در کهگیلویه و بویراحمد

نام و نام خانوادگی: مهرداد آرمین

تلفن ثابت: ۰۷۴۳۳۲۲۳۴۳۰

شماره فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۳۸۱۵

ایمیل: m.arminpili@bankmellat.ir

آدرس: یاسوج – میدان هفت – ساختمان بانک ملت – طبقه چهارم

نماینده ماد در هرمزگان

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رفیعی

تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۶۱۲۵۳۲

تلفن ثابت: ۰۷۶۳۳۳۴۱۴۰۳

شماره فکس: ۰۷۶۳۳۳۵۱۳۷۵

ایمیل: a.raeibandari@bankmellat.ir

آدرس: بندرعباس – بلوار امام خمینی – روبه روی مصلی قدس – ساختمان سرپرستی بانک ملت – طبقه ششم

نماینده ماد در سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی: عباسعلی ایرانی

تلفن ثابت: ۰۵۴۳۳۲۵۴۶۶۷

شماره فکس: ۰۵۴۳۳۲۲۵۰۷۸ – ۰۵۴۳۳۲۵۴۶۷۹

آدرس: زاهدان – خیابان آزادی – رو به روی پارک شهر – ساختمان مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

نماینده ماد در کرمان

نام و نام خانوادگی: ابراهیم مرادی

تلفن ثابت: ۰۳۴۳۲۴۴۸۲۸۴

شماره فکس: ۰۳۴۳۲۴۷۶۷۱۰

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – نرسیده به چهارراه فیروزه – مدیریت شعب بانک ملت استان کرمان