شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان آذربایجان شرقی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/36 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/14 لغایت 99/05/26 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/05/26 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ99/06/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: تبریز، بلوار ائل گلی، بالاتر از کوی سهند، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت، طبقه 5، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 31381136-31381229-31381133-041

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود( ملک دارای 107/8  متر مربع مسکونی، 19 متر مربع تاسیسات 58/4 متر مربع مغازه و 6/6 مترمربع بالکن روباز) تبریز، خیابان راه آهن، جنب هتل دریا نقد 45,275,620,000 8/191 75/184 مسکونی-تجاری 307466 1
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(دارای 9 متر مربع پیشرفتگی از متراژ اعیانی) بستان آباد، شهرک ولیعصر، بلوک 1، واحد شمال شرقی نقد 1,170,000,000 1,300,000,000 1/54 قدرالسهم مسکونی 306985 2
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک سه دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(ملک دارای عقب نشینی می باشد). کوکان، خیابان سعدی، روبروی بخشداری، جنب کوچه پیرلر، پلاک 1 نقد 1,053,000,000 1,170,000,000 76/255 7/215 مسکونی 306376 3
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 75/2 مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(مساحت زمین پس از اصلاحی 72/22 متر مربع می باشد.طبق ظهر سند تک برگ ملک دارای حقوق ارتفاقی شامل حق یک روزنه به راهرو خانه ابراهیم خلیل و با حق دو میراب و یک دریچه به بام خانه 2351 می باشد.) مراغه، خیابان قدس، کوچه ملا محمود، بعد از مسجد فواره، کوچه اشافی، پلاک 150 نقد 495,000,000 550,000,000 52/91 25/78 مسکونی 307387 4
با وضعیت موجود طبق سند ملک مشتمل بر یک باب خانه و 4 باب تجاری می باشد.(ملک دارای اصلاحی می باشد.) مراغه، خیابان امام خمینی، نبش کلیسا، محل سابق شعبه بانک ملت نقد 34,000,000,000 40,000,000,000 637 81/514 تجاری 2723 5
با وضعیت موجودکاربری همکف تجاری و زیرزمین انبار تجاری می باشد.(حقوق ارتفاقی :خانه 288 از آب انبار این ملک حق استفاده دارد-حقوق انتفاعی: با حق مجرای آب از دربند چادر دوزان). تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به چهار راه گجیل نقد 111,201,590,000 130,825,400,000 555 14/464 تجاری 9724 6
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. هشترود، محله گنجینه، خیابان امام خمینی، جنب پاسگاه کوهسار، آپارتمان فتحی نقد و اقساط 1,000,000,000 2/58 قدرالسهم مسکونی 306533 7
با وضعیت موجود ملک طبق پایانکار دارای زیرزمین 3/423 متر مربع و همکف 3/423 متر مربع با کاربری بانک خصوصی می باشسد. تبریز، خیابان قطران، چهار راه کازران نقد و اقساط 76,300,000,000 6/846 4/436 تجاری 2288 8
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. هشترود، کیلومتر دو جاده هشترود به مراغه نقد و اقساط 2,682,000,000 2,980,000,000 5/569 2000 کارگاهی 306497 9
نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 25% صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15 درصد 60
16 درصد 72
17 درصد 84
18 درصد 96
0 12 40% مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60