شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان آذربایجان شرقی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/101به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/14 لغایت 99/08/26 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/08/26 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/09/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: تبریز، بلوار ائل گلی، بالاتر از کوی سهند، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت، طبقه 5، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 31381136-31381229-31381133-041

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی میباشد.

تبریز – جاده صوفیان – روبروی سیمان صوفیان – شرکت مصالح ساختمانی هاشمی رفسنجانی – قطعه  c13 نقد 31,244,000,000 1400 5028 صنعتی 307484

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(اعیان شامل همکف (پیلوت،راه پله)4/256 متر مربع، طبقه اول(مسکونی، بالکن روبازحیاط، بالکن رو پوشیده)36/269 متر مربع، طبقه دوم (مسکونی، بالکن روباز حیاط، بالکن رو پوشیده) 36/269 متر مربع، طبقه سوم (مسکونی، بالکن روباز حیاط، بالکن رو پوشیده) 36/269 متر مربع، طبقه چهارم (مسکونی، بالکن روباز حیاط، بالکن رو پوشیده)36/269 متر مربع، طبقه پنجم 74/7 متر مربع میباشد، عرصه پس از اصلاحی 05/367 است.)

تبریز، اره گر، کوچه شهید کهنمویی، پلاک 196 نقد 12,786,457,500 14,207,175,000 1341/58 380/36 مسکونی 307399

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 5/3 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.

جاده عجب شیر – سه راهی رحمانلو – جایگاه سوخت دومنظوره آتورجان نقد 25,343,937,500

 

1428/5 13500 خدماتی 307533

3

با وضعیت موجود

بستان آباد – خیابان شهدا – کوچه مسجد – بن بست حامدی – پلاک 86 نقد 2,965,410,000 3,294,900,000 150 246/99 مسکونی 307567

4

با وضعیت موجود (عرصه دارای اصلاحی می باشد)

تبریز – جنب پالایشگاه تبریز – روستای کجاآباد – روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نقد 4,320,000,000 5,400,000,000 303/12 250 تجاری 2378

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(دارای 9 متر مربع پیشرفتگی از متراژ اعیانی)

بستان آباد، شهرک ولیعصر، بلوک 1، واحد شمال شرقی نقد 1,105,000,000 1,300,000,000 54/1 قدرالسهم مسکونی 306985

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 2/75 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(مساحت زمین پس از اصلاحی 22/72 متر مربع میباشد.طبق ظهرسند تک برگ ملک دارای حقوقی ارتفاقی شامل حق یک روزنه به راهرو خانه ابراهیم خلیل و با حق دو میزاب و یک دریچه به بام خانه 2351 می باشد.)

مراغه – خیابان قدس – کوچه ملامحمود – بعد از مسجد فواره – کوچه اشاقی – پلاک 150 نقد و اقساط 916,666,667 91/52 78/25 مسکونی 307387

7

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36