شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره1400/5 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/05 لغایت 1400/05/13 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/23 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم
  3. صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس  WWW.MaadMellat.ir  قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

       09107861783  تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10% حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (اعیان شامل همکف (پیلوت.راه پله) 256/4مترمربع ، طبقه اول (مسکونی .بالکن روباز حیاط . بالکن روپوشیده) 269/36 مترمربع ، طبقه دوم (مسکونی .بالکن روباز حیاط . بالکن روپوشیده) 269/36 مترمربع ، طبقه سوم (مسکونی .بالکن روباز حیاط . بالکن روپوشیده) 269/36 مترمربع ، طبقه چهارم (مسکونی .بالکن روباز حیاط . بالکن روپوشیده) 269/36 مترمربع ، طبقه پنجم 7/74 مترمربع می باشد – عرصه پس از اصلاحی 367/05 است.)

تبریز – اره گر – کوچه شهید کهنمویی – پلاک 196 نقد *** 15,884,150,000 1341/58 380/36 مسکونی 307399

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک واقع در داخل حریم پهنه های واجد ارزش و محور تاریخی فرهنگی بوده و از حد شمال غربی به عمق 1/35 متر دارای عقب نشینی می باشد- مشتمل بر زیرزمین اول به مساحت 15مترمربع و همکف 83 مترمربع و طبقه اول 70مترمربع می باشد- عرصه پس از رعایت اصلاحی 164مترمربع)

تبریز – خیابان امام – خیابان شهید یوشاری – بن بست طالب زاده – پلاک 31 نقد *** 8,864,000,000 168 167/22 مسکونی 307664

2

با وضعیت موجود (طبق پروانه ساختمانی نوع پروانه خدماتی – رفاهی – مجموع ورزشی .تفریحی می باشد – ملک در خارج از محدوده خدماتی و داخل حریم شهر است طبق گزارش کارشناسی ملک دارای اشجار مثمر می باشد)

جاده تبریز آذرشهر – نرسیده به سه راهی دریاچه ارومیه – جنب ایران خودرو نقد *** 74,000,000,000 526.5 2427.5 خدماتی 306903

3

با وضعیت موجود (طبق پروانه ساختمانی ، نوع پروانه رستوران و اقامتگاه خدماتی .رفاهی بوده – ملک مشتمل بر ساختمان رستوران 330 مترمربع- نمازخانه و ادارای 260مترمربع – فنداسیون  فروشگاه نیمه تمام 60 مترمربع- اب نمای بتنی 40 مترمربع همراه با انشعابات و پیاده رو سازی و کف سازی و فضای سبز می باشد.)

جاده تبریز آذرشهر – نرسیده به سه راهی دریاچه ارومیه – جنب ایران خودرو تبریز نقد *** 100,000,000,000 690 2670/5 خدماتی 306904

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.( ملک دارای کمیسیون ماده صد)(ملک فاقد سرقفلی و تجاری بوده و مغازه احداث شده دارای پرونده ماده صد بوده و می بایست تخریب گردد.)

تبریز – خیابان انقلاب 42 متری – کوثر غربی – خیابان شهید عباس زاده – روبروی شرکت تعاونی فرش نقد *** 11,417,840,000 208/46 117/6 مسکونی 307318

5

با وضعیت موجود (ملک مشتمل بر یک باب خانه و  4 باب تجاری می باشد – زیرزمین – انباری 248 مترمربع و همکف 255مترمربع و نیم طبقه 134 مترمربع تجاری می باشد- ملک دارای اصلاحی می باشد)

مراغه – خیابان امام خمینی – نبش کلیسا – محل سابق شعبه بانک ملت نقد 74,715,000,000 87,900,000,000 637 514/81 تجاری 2723

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 2/75 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(مساحت زمین پس از اصلاحی 22.72 مترمربع می باشد-طبق ظهر سند تک برگ ملک دارای حقوقی ارتفاقی شامل حق یک روزنه به راهرو خانه ابراهیم خلیل و با حق دو میزاب و یک دریچه به بام خانه 2351 می باشد- ملک دارای انشعابات است)

مراغه – خیابان قدس – کوچه ملامحمود – بعد از مسجد فواره – کوچه اشاقی – پلاک 150 نقد و اقساط *** 1,283,333,334 91/52 78/25 مسکونی 307387

7