شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 578/49 سهم مشاع از 1000 سهم عرصه و اعیان ) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

تبریز – جاده ائل گلی – کوی الهی پرست – 10 متری دوم شرقی – طبقه اول واحد شرقی – پلاک 15 نقد *** 14,334,982,200 103/25 قدرالسهم مسکونی 306677

1

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 101 سهم مشاع از 960 سهم عرصه و اعیان) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(طبق گواهی پایانکار ملک به عنوان جایگاه سوخت CNG می باشد- فاقد ماشین آلات)

جاده تبریز – آذرشهر ، بعد از ایلخچی – نرسیده به سه راهی دریاچه ارومیه – روبروی پل جزیره اسلامی – جنب ایران خودرو نقد *** 8,206,250,000 559/7 2158 خدماتی 306901

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (ملک دارای برق سه فاز و دیوار محوطه به طول 250 متر می باشد.)

عجب شیر – کمربندی – اول جاده دانالو – کوچه باغ نقد *** 9,500,000,000 90 3535 باغ 307534

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

تبریز- شهرک امام – بلوک 76 – راه پله چهارم – طبقه دوم غربی نقد *** 5,200,000,000 71/01 قدرالسهم مسکونی 307827

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

تبریز – شهرک امام – بلوک 76 – راه پله چهارم – طبقه سوم شرقی نقد *** 6,600,000,000 104/55 قدرالسهم مسکونی 307828

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک از حد غربی در مسیر عقب کشی بوده – ملک دارای زیرزمین انبارمسکونی 22.7 مترمربع و همکف ( 64.06 مترمربع مسکونی و 1/83 مترمربع بالکن ) و طبقه اول 13.77 مترمربع می باشد.)

سراب – خیابان آزادی – خیابان پاسداران – پشت ندامتگاه – پلاک 103 نقد *** 8,855,400,000 102/36 125/4 مسکونی 307829

6

با وضعیت موجود- ملک مشاعی( سهم بانک سه دانگ مشاع از ششدانگ ) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک دارای عقب نشینی می باشد)

گوگان – خ سعدی – روبروی بخشداری – جنب کوچه پیرلر نقد 2,745,313,000 3,229,780,000 255/76 215/7 مسکونی 306376

7

با وضعیت موجود

هشترود – محله گنجینه – خیابان امام خمینی – جنب پاسگاه کوهسار – آپارتمان فتحی نقد و اقساط *** 2,500,000,000 58/2 قدرالسهم مسکونی 306533

8