شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان آذربایجان غربی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/90  به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/05 لغایت 99/08/15 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99/08/15 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/08/20 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ارومیه، تقاطع غیر همسطح بلوار باهنر و مدرس جنب اداره پست، ساختمان بانک ملت، مدیریت شعب استان آذربایجان غربی، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33453516-044

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

مهاباد، پاساژ طالقانی، قطعه 12، طبقه دوم نقد 1,139,040,000 1,627,200,000 30/75 قدرالسهم تجاری 304144

1

با وضعیت موجود

مهاباد، پاساژ طالقانی، طبقه دوم شرقی، قطعه 18 نقد 2,236,222,240 3,194,603,200 36/22 قدرالسهم تجاری 304150

2

با وضعیت موجود

مهاباد، پاساژ طالقانی، قطعه 22، طبقه دوم نقد 1,831,455,360 2,616,364,800 24/72 قدرالسهم تجاری 304154

3