شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان آذربایجان غربی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/37 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/14 لغایت 99/05/22 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/22 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ99/05/27 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ارومیه، تقاطع غیر همسطح بلوار باهنر و مدرس جنب اداره پست، ساختمان بانک ملت، مدیریت شعب استان آذربایجان غربی، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33453516-044

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200- 021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود(اعیانی ملک مشتمل بر زیر زمین با کاربری تجاری انباری 15/134 متر مربع و همکف تجاری 1/125 متر مربع و طبقه اول با کاربری مسکونی 15/134 مترمربع جمعا 45/412 متر مربع مساحت عرصه پس از اصلاح 38/123 مترمربع می باشد). بوکان، خیابان مولوی شرقی، جنب بانک ملی شعبه بازار نقد 29550790000 45/412 28/136 مسکونی-تجاری 52 1
با وضعیت موجود – با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(دو باب تجاری همکف دارای ارزش سر قفلی بوده-ملک یک باب ساختمان مشتمل بر 7 طبقه می باشد تحویل ملک پس از شش ماه) ارومیه، خیابان امینی، بالاتر از پنج راه بانک ملت نقد 160400000000 200500000000 1640 92/274 تجاری-اداری 3145 2
با وضعیت موجود – با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد مهاباد، 60 دستگاه، بن بست زیتون 4، پلاک 161 نقد و اقساط 3777095000 52/180 252 مسکونی 7217 3
نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 40 درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60