شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان آذربایجان غربی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/119  به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/29 لغایت 99/10/08 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 99/10/09 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/10/14 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ارومیه، تقاطع غیر همسطح بلوار باهنر و مدرس جنب اداره پست، ساختمان بانک ملت، مدیریت شعب استان آذربایجان غربی، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33453483-044

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی میباشد.

ارومیه، خیابان 17 شهریور، جنب پمگ بنزین، نرسیده به استخر مخابرات نقد 102,009,950,000 888/33 2066/54 صنعتی 10820

1

با وضعیت موجود دارای سند ششدانگ تکبرگ

مهاباد، پاساژ طالقانی، طبقه دوم، واحد 11 نقد 1,233,404,480 1,762,006,400 33/29 قدرالسهم تجاری 304143

2

با وضعیت موجود دارای سند ششدانگ تکبرگ مهاباد، پاساژ طالقانی، طبقه دوم، واحد 12 نقد 1,139,040,000 1,627,200,000 30/75 قدرالسهم تجاری 304144

3

با وضعیت موجود دارای سند ششدانگ تکبرگ

مهاباد، پاساژ طالقانی، طبقه دوم، واحد 18 نقد 2,236,222,240 3,194,603,200 36/22 قدرالسهم تجاری 304150

4