شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/3 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/03/22 لغایت 1400/03/30 از ساعت 8:30 الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 26/61 سهم مشاع از 96 سهم ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. ( مساحت ملک (عرصه ملک)پس از اصلاح  565 مترمربع خواهد بود)

عنبران نمین – خیابان 22 بهمن – جنب پست گاز نقد *** 692,137,187 144 715 مسکونی 307761

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 26/54 سهم مشاع از 96 سهم ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

اردبیل – بزرگراه شهدا (3) روبروی سه راهی نیار – کوچه مهری – پلاک 146 – واحد سوم – طبقه سوم . نقد *** 1,714,041,667 93/07 قدرالسهم مسکونی 307762

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 62/53 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (ملک از ضلع غربی منتهی به حریم و بستر خشکه رود به طول 15 متر از آکس رودخانه در طرح تعریض واقع گردیده و کاربری ملک خانه باغ است.)

عنبران نمین – محله امین جان – خشکه رود – نرسیده به مدرسه طالقانی نقد 1,655,481,749 1,839,424,166 132 2465 مسکونی 306516

3