شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان اردبیل را از طریق مزایده عمومی شماره 99/125 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/30 لغایت 99/10/10 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 99/10/10 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات  و اعلام برندگان مزایده ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/16در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اردبیل، میدان بسیج، ساختمان بانک ملت، طبقه هفتم، نماینده شرکت آقای رامزی

تلفن: 33715001

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3873 سهم مشاع از 9600 سهم عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد.(انشعابات و امتیازات متعلق به ملک بوده و لیکن استقرار انشعابات و امتیازات در ملک نمی باشد).

کیلومتر 11 جاده اردبیل آستارا، شهرک صنعتی شماره 2، انتهای صنعت 3 نقد و اقساط 129,503,437,500 31481 50439/65 صنعتی 305090

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 62/53 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.( ملک از ضلع غربی منتهی به حریم و بستر خشکه رود به طول 15 متر از آکس رودخانه در طرح تعریض واقع گردیده و کاربری ملک خانه باغ است).

عنبران نمین، محله امین جان، خشکه رود، نرسیده به مدرسه طالقانی نقد و اقساط 1,504,628,125 132 2465 مسکونی 306516

2

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

%25

صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

12%

24

13%

36

14%

48

15%

60

0

12

%40

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12%

24

13%

36