شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/54 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/22 لغایت 99/06/31 از ساعت8:00 الی13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/06/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اصفهان، خیابان شسیخ صدوق شمالی، نبش کوچه مسجد الرضا، ساختمان بانک ملت، طبقه چهارم، اداره ساختمان.

تلفن: 36225961 – 36225823-031

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5 .

تلفن: 88781317 – 8882200-021

 

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود همکف 177 مترمربع(تجاری) و طبقه اول 115 مترمربع(تجاری) عرصه پس از رعایت بر اصلاحی 25/180 متر مربع می باشد. اصفهان، خیابان لاله، حدفاصل شاهد و خیابان فاطمیه ، محل سابق بانک ملت شعبه لاله نقد 73,426,000,000 292 4/182 تجاری 2022 1
با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات، متراژ اعیان تقریبی می باشد، عرصه متعلق به جهاد کشاورزی فریدونشهر، روستای برف انبار، منطقه صنعتی فریدونشهر، خیابان اول نقد 6,879,000,000 945 3600 صنعتی 306236 2
با وضعیت موجود دارای پارکینگ و انباری بهارستان، خیابان فرهنگ، ابتدای خیابان الفت، مجتمع مسکونی میسون، طبقه چهارم نقد  — 3,560,000,000 12/89 قدرالسهم مسکونی 306707 3
با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات، متراژ اعیان تقریبی می باشد. کاشان، شهرک صنعتی جعفر آباد، خیابان امیرکبیر، بعد از کارخانه سیمین کابل نقد 18,000,000,000 20,000,000,000 1087 6/5065 صنعتی 307442 4
با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات، متراژ اعیان تقریبی میباشد، فاقد حصار کشی و مشتمل بر زمین گاوداری به مساحت 10000 مترمربع و باقیمانده به مساحت 44730 مترمربع بصورت باغ و زمین مزروعی بدون حق آب می باشد. دارای حدود 900 اصله درخت با سن بیش از 7 سال و 100 اصله درخت با سن یک سال و 150 اصله درخت انار با سن بیش از 11 سال می باشد. بادرود، مزرعه عباس آباد نقد و اقساط  — 10,817,475,000 1822 54730 کشاورزی 304567 5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 25% صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60
16 درصد 72
17 درصد 84
18 درصد 96