شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان ایلام را از طریق مزایده عمومی شماره 99/53 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/25 لغایت 99/06/04 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/06/04 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/11 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ایلام، خ سعدی شمالی، بانک ملت، نیم طبقه شعبه سعدی، آقای التیام

تلفن: 33354250-084

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف

قیمت پایه

متراژ

کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد.

ایلام، شهرک صنعتی دهلران، محل سابق سردخانه یونسی نقد 10,566,000,000 11,740,000,000 5/987 4018

صنعتی

305986

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک سه ممیز پنج دهم دانگ از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار   می باشد.(47/9 متر مربع از اعیانی به صورت پیشرفتگی است.) ایلام، بلوار شهرداری، تقاطع بلوار ابولفضل، مجتمع جام جم، طبقه اول نقد 3,097,499,999 3,441,666,666 41/205 قدرالسهم مسکونی 306019

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. ایلام، ایوان، خ چمران، کوچه کلاهدوز، ملک سابق اسد دادجویان نقد 1,616,800,000 2/117 164 مسکونی 307361

3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه)

پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24
13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60