شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان بوشهر را از طریق مزایده عمومی شماره 99/38 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/14 لغایت 99/05/21 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/05/21 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ99/05/27 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت، طبقه ششم، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33320078

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود(مشتمل بر تعداد 88 فقره آپارتمان نیمه کاره عرصه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران(سازمان ملی زمین و مسکن) می باشد.ملک فاقد امتیازات آب و برق می باشد به دلیل عدم تعلق عرصه به بانک موضوع توافق با سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص عرصه بعهده خریدار میباشد. واحد ها تکمیل نبوده و میزان اعیانی و تکمیل آن متغیر می باشد.) خورموج، خیابان امام رضا، کوچه31، مجتمع مسکونی نقد 65,000,000,000 31/7943 5400 مسکونی 305628 1
با وضعیت موجود (ملک بصورت نیمه کاره می باشد.) خورموج، خیابان امام رضا، مجتمع 196 واحدی نقد 800,000,000 41/100 قدرالسهم مسکونی 307395 2
با وضعیت موجود خورموج، خیابان امام رضا، مجتمع 196 واحدی نقد 920,000,000 99/114 قدرالسهم مسکونی 307396 3
با وضعیت موجود خورموج، خیابان امام رضا، مجتمع 196 واحدی نقد 920,000,000 99/114 قدرالسهم مسکونی 307397 4
با وضعیت موجود (ملک بصورت نیمه کاره می باشد.) خورموج، خیابان امام رضا، مجتمع 196 واحدی نقد 800,000,000 19/100 قدرالسهم مسکونی 307398 5