شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان بوشهر را از طریق مزایده عمومی شماره 99/66 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/23 لغایت  99/06/30از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/06/30 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد(.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: بوشهر، خیابان امام خمینی، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت، طبقه ششم اداره تدارکات و ساختمان نمایندگی ماد

تلفن: 07733320078

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

 

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود بوشهر، خیابان حافظ، پاساژ سلیمانی، طبقه سوم نقد 3,920,000,000 96 قدرالسهم مسکونی 306859 1
با وضعیت موجود (مشتمل بر تعداد 88 فقره آپارتمان نیمه کاره عرصه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران(سازمان ملی زمین و مسکن) می باشد. ملک فاقد امتیازات آب و برق می باشد.به دلیل عدم تعلق عرصه به بانک موضوع توافق با سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص عرصه به عهده خریدار می باشد.واحد ها تکمیل نبوده و میزان اعیانی و تکمیل آن متغیر می باشد.) بوشهر، خورموج، خیابان امام رضا(ع)، کوچه 31، مجتمع محمد امین نقد  58,500,000,000 65,000,000,000 31/7943 5400 مسکونی 305628 2
با وضعیت موجود (ملک به صورت نیمه کاره می باشد) بوشهر، خورموج، خیابان امام رضا(ع)، کوچه 31، مجتمع محمد امین، بلوک شرقی، قطعه 45 نقد  720,000,000 800,000,000 41/100 قدرالسهم مسکونی 307395 3
با وضعیت موجود (ملک به صورت نیمه کاره می باشد) بوشهر، خورموج، خیابان امام رضا(ع)، کوچه 31، مجتمع محمد امین، بلوک شرقی، قطعه 46 نقد  828,000,000 920,000,000 99/114 قدرالسهم مسکونی 307396 4
با وضعیت موجود (ملک به صورت نیمه کاره می باشد) بوشهر، خورموج، خیابان امام رضا(ع)، کوچه 31، مجتمع محمد امین، بلوک شرقی، قطعه 47 نقد  828,000,000 920,000,000 99/114 قدرالسهم مسکونی 307397 5
با وضعیت موجود (ملک به صورت نیمه کاره می باشد) بوشهر، خورموج، خیابان امام رضا(ع)، کوچه 31، مجتمع محمد امین، بلوک شرقی، قطعه48 نقد 720,000,000 800,000,000 19/100 قدرالسهم مسکونی 307398 6