شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره1400/5 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/05 لغایت 1400/05/13 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/23 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم
  3. صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس  WWW.MaadMellat.ir  قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,750,000,000 12/55 قدرالسهم تجاری 11111

1

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,090,000,000 12/2 قدرالسهم تجاری 11112

2

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 34,330,000,000 19/17 قدرالسهم تجاری 11113

3

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,330,000,000 17/5 قدرالسهم تجاری 11114

4

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,190,000,000 18/54 قدرالسهم تجاری 11115

5

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران -نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 32,190,000,000 17/98 قدرالسهم تجاری 11116

6

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,740,000,000 17/72 قدرالسهم تجاری 11117

7

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 27,670,000,000 14/84 قدرالسهم تجاری 11118

8

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 (نیم طبقه) نقد *** 32,200,000,000 17/69 قدرالسهم تجاری 11119

9

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 (نیم طبقه) نقد *** 32,650,000,000 17/24 قدرالسهم تجاری 11120

10

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 (نیم طبقه) نقد *** 54,700,000,000 29/07 قدرالسهم تجاری 11121

11

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

فشم میگون نو کوچه شهید پریچی پلاک 43 واحد 1 طبقه سوم (زیرزمین سوم) نقد *** 25,200,000,000 85/40 قدرالسهم مسکونی 306999

12

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان میلاد 8 پلاک 1 طبقه سوم نقد *** 79,000,000,000 127/19 قدرالسهم مسکونی 307173

13

با وضعیت موجود دارای یک واحد پارکینگ

تهران سیدخندان-خیابان دبستان-کوچه آریان محمودی- طبقه اول پلاک51 نقد *** 23,000,000,000 89 قدرالسهم مسکونی 7254

14

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

تهران خیابان گاندی کوچه یکم پلاک 13 طبقه دوم جنوبی نقد 44,100,000,000 49,000,000,000 124/53 قدرالسهم مسکونی 307601

15

سرقفلی – با وضعیت موجود-  هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد- متراژ اعیان تقریبی می باشد. (طبق اعلام کارشناس قطعه اول یک انباری شماره یک واقع در قسمت تحتانی واحد تجاری به مساحت 18 متر مربع به تنهایی فاقد تملک میباشد و فقط با قطعه دوم تواما قابل انتقال است. قطعه دوم ششدانگ یک سالن با سرویس (تجاری) واقع در طبقه همکف به مساحت 123/20متر مربع که با قطعه اول تواما قابل انتقال است.

تهران خیابان طالقانی بین حافظ و استاد نجات الهی پلاک 279 جدید محل سابق شعبه بانک ملت نقد 88,400,000,000 104,000,000,000 141/20 قدرالسهم تجاری 4590

16

با وضعیت موجود (همکف 97/31 مترمربع و نیم طبقه 50 متر مربع — ملک دارای انشعاب آب برق و گاز است)

تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه ضلع جنوب چهار راه لبافی نژاد جنب پلاک 63 نقد 114,750,000,000 135,000,000,000 97/31 قدرالسهم تجاری 512

17

با وضعیت موجود (مساحت زمین طبق سند 114/60 متر مربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 114/20 متر مربع ملک شامل زیرزمین یک واحد انبار تجاری به مساحت 108/50 متر مربع طبقه همکف یک واحد تجاری به مساحت 108/50 متر مربع و نیم طبقه تجاری داخل مغازه به مساحت 66/80 متر مربع میباشد)

تهران خیابان نامجو قبل از چهار راه عظیم پور، پلاک 307 محل سابق شعبه بانک نقد 144,500,000,000 170,000,000,000 217 114/60 تجاری 3020

18

سرقفلی- با وضعیت موجود ( هزینه مالکانه و تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران جمهوری ساختمان آلومینیوم غرب طبقه همکف مغازه های شماره 32-33-34 نقد و اقساط *** 108,000,000,000 135 قدرالسهم اداری 304244

19

با وضعیت موجود (ملک دارای بالکن تجاری داخلی به مساحت 31/9 متر مربع و 119/21 متر مربع انبار تجاری در زیرزمین میباشد- نیم طبق به صورت ناقص اجرا شده و کف سازی آن کامل نیست)

کرج شهریار بلوار آزادگان خیابان 20 متری چناران نیش خیابان 18 متری امام رضا جنب مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری اداری سامان نقد 28,050,000,000 33,000,000,000 63/49 قدرالسهم تجاری 306308

20

با وضعیت موجود

کیش توسعه نوار سیاحتی میدان امیر کبیر جنب دانشگاه شریف خیابان کوشا جنب گل فروشی نقد 93,399,480,000 103,777,200,000 302/31 150 خدماتی 306853

21