شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان تهران و منطقه آزاد قشم را از طریق مزایده عمومی شماره 99/37 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/14 لغایت 99/07/22 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/07/23 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ99/07/27 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود – مشتمل بر 7  طبقه، دو طبقه زیرزمین، طبقه همکف 4 واحد تجاری(شرکت آتیه خواهان مالکیت 4 واحد تجاری را دارد و سرقفلی 2 باب مغازه قطعات 2 و 3  تفکیکی متعلق به غیر می باشد) و 4 طبقه بالای همکف اداری- انتقال ملک به نام خریدار با قانون تسهیل می باشد.

تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک های 76 الی 84 نقد 643,500,000,000 2792/97 557/58 تجاری – اداری

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، کوچه سرشار، پلاک 96، طبقه سوم شرقی نقد 64,000,000,000 203/67 قدرالسهم مسکونی 306202 2
سرقفلی- با وضعیت موجود – هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد- موقعیت تجاری تهران، خیابان دماوند، مقابل بیمارستان جرجانی، جنب دانشگاه آزاد (محل سابق شعبه بانک) نقد 59,000,000,000 132 قدرالسهم اداری 4510 3
با وضعیت موجود ورامین، خیابان شهید بهشتی، رو به روی مسجد سید الشهدا، پلاک 189، مجتمع نیایش، طبقه اول، واحد 2 نقد 2,630,000,000 47/76 قدرالسهم مسکونی 307394 4
با وضعیت موجود (همکف 97/31 متر مربع و نیم طبقه 50 متر مربع) تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، ضلع جنوب چهارراه لبافی نژاد، جنب پلاک63(محل سابق شعبه بانک) نقد 95,700,000,000 97/31 قدرالسهم تجاری 512 5
با وضعیت موجود ( حق استفاده از 2 واحد پارکینگ خصوصی) تهران، خیابان فلسطین، پائین تر از میدان فلسطین، پلاک 374، طبقه همکف نقد 63,600,000,000 81/67 قدرالسهم تجاری 1336 6
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. تهران، بلوار فردوس غرب، خیابان بهار شمالی، خیابان هلال احمر، مجتمع دهخدا، طبقه 3، واحد 15، پلاک 3 نقد 17,000,000,000 94/07 قدرالسهم مسکونی 307087 7
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.( عرصه پس از اصلاحی 91/63 متر مربع می باشد.ملک دارای زیرزمین انبار تجاری 10/60، همکف مسکونی 68، همکف تجاری 32، طبقه اول مسکونی 62 می باشد.) تهران، حسین آباد، خیابان جوانشیر، خیابان مهرپور لایق، خیابان گلزلر شرقی، نبش خیابان 2، پلاک 3 نقد 54,000,000,000 60,000,000,000 172/6 100 مسکونی – تجاری 307450 8
با وضعیت موجود تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مولوی، بعد از معزالسلطان، نبش کوچه هاشمی نژاد، پلاک های 733 الی 739 قدیم و 527 و 529 جدید نقد 171,000,000,000 190,000,000,000 631/5 350/76 تجاری 6883 9
سرقفلی با وضعیت موجود، هزینه تغییر شغل به عهده خریدار  می باشد.( 98/52 متر مربع همکف، 18/5 متر مربع نیم طبقه می باشد) متراژ اعیان تقریبی می باشد. تهران، خیابان 21 متر جی، نبش بن بست محمودی، پلاک 149( محل سابق شعبه بانک) نقد 20,100,000,000 26,800,000,000 98/52 108/75 اداری 4269 10
با وضعیت موجود دارای دو سوله فلزی و ماشین آلات جهت تولید بستنی، متراژ اعیان تقریبی می باشد. تهران، کیلومتر 35 جاده خاوران، بعد از شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار بوعلی سینا، خیابان 40، خیابان بوستان 2، کوچه 2/2، قطعه 1820 نقد 55,594,000,000 79,420,000,000 1295 1924/38 صنعتی 305365 11
با وضعیت موجود( حسب اعلام شهرداری منطقه 12 هنگام تخریب و نوسازی عقب نشینی دارد، کاربری زیرزمین و نیم طبقه انباری تجاری و همکف تجاری می باشد.) تهران، ضلع شمال شرقی میدان شوش، محل سابق شعبه بانک نقد 79,100,000,000 113,000,000,000 358/99 قدرالسهم تجاری 3230 12
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 11,810,000,000 12/55 قدرالسهم تجاری 11111 13
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 11,470,000,000 12/2 قدرالسهم تجاری 11112 14
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 17,050,000,000 19/17 قدرالسهم تجاری 11113 15
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 15,550,000,000 17/5 قدرالسهم تجاری 11114 16
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 16,480,000,000 18/54 قدرالسهم تجاری 11115 17
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 15,990,000,000 17/98 قدرالسهم تجاری 11116 18
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 15,750,000,000 17/72 قدرالسهم تجاری 11117 19
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 13,960,000,000 14/84 قدرالسهم تجاری 11118 20
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 16,170,000,000 17/69 قدرالسهم تجاری 11119 21
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 16,430,000,000 17/24 قدرالسهم تجاری 11120 22
با وضعیت موجود، قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری           می باشد. متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود. تهران، نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد و اقساط 27,650,000,000 29/07 قدرالسهم تجاری 11121 23
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. تهران، خیابان آفریقا، کوچه آناهیتا، پلاک 22، طبقه 4 جنوبی، پلاک 19 جدید، 22 قدیم نقد و اقساط 65,000,000,000 181/07 قدرالسهم مسکونی 306534 24
سرقفلی با وضعیت موجود، هزینه تغییر شغل به عهده خریدار  می باشد. تهران، خیابان کارگر، پایین تر از میدان رازی، نبش کوچه مهندس ایروانی، پلاک 141، محل سابق شعبه بانک ملت نقد و اقساط 100,000,000,000 176/5 قدرالسهم اداری 4455 25
سرقفلی با وضعیت موجود، هزینه تغییر شغل به عهده خریدار  می باشد.(132/20 متر مربع همکف، 18 متر مربع انباری) متراژ اعیان تقریبی      می باشد. تهران، خیابان طالقانی، بین حافظ و استاد نجات الهی، پلاک 279 جدید، محل سابق شعبه بانک ملت نقد و اقساط 78,750,000,000 87,500,000,000 141/20 قدرالسهم تجاری 4590 26
با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک ششدانگ سرقفلی و یک دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان) انتقال ملک به صورت وکالتی می باشد. هزینه تغییر شغل به عهده خریدار می باشد. تهران، میدان امام حسین، ضلع شمال شرقی، پلاک 27، محل سابق شعبه بانک نقد و اقساط 28,800,000,000 32,000,000,000 100 قدرالسهم اداری 136 27
با وضعیت موجود قشم، ششصد دستگاه، خیابان اول، سمت چپ، قطعه 508، فاز 5 نقد 14,000,000,000 59 59 مسکونی 9866 28

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60