شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 99/132 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/14 لغایت 99/11/25 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/11/26 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/12/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس www.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 88872200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه
اعیان عرصه

ردیف

با وضعیت موجود (میزان عرصه باقیمانده پس از کسر اصلاحی 350/76 متر مربع میباشد. علاوه برمحلب شعبه بانک، زیرزمین و حیاط مجاور ملک با ششدانگ یکباب مغازه مجاور نیز متعلق به بانک میباشد که سرقفلی آن متعلق به غیر است. مجموع مساحت تجاری در طبقه همکف 391/5متر مربع است و در زیرزمین 129/5 متر مربع انبار تجاری و 110/50متر مربع کارگاه وجود دارد و همچنین زیربنای کل ملک 631/5 متر مربع می باشد. طبق مندرجات پایانکار فوق الذکررعایت گذر  از حد شمالی ملک به عمق 65/1 متر از خد غرب به میزان 3متر و پخ 6/3 متر گوشه شمال غرب به هنگام تخریب و نوسازی الزامی است ملک در پهنه s132 و پوشش 340% و محدوده بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد. متراژ تجاری همکف مندرج در پایانکار است و ارزیابی انجام شده بر اساس متراژهای مندرج در پایانکار است.)

تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان مولوی بعد از معزالسلطان نبش کوچه هاشمی نژاد  پلاک های 7و 527 و 529 جدید نقد *** 190,000,000,000 631/5 446/50 تجاری 6883

1

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد.

تهران سهروردی جنوبی نبش کوچه مجیدی پلاک 119 نقد *** 118,000,000,000 131 _ تجاری

5241

2

با وضعیت موجود (ملک بصورت تالار پذیرایی میباشد.)

تهران شهر ری  میدان شاملو (فرمانداری) مجتمع تجاری ولیعصر طبقه اول تالار پذیرایی امین نقد *** 37,400,000,000 215/76 قدرالسهم تجاری 305503

3

با وضعیت موجود (همکف 97/31 مترمربع و نیم طبقه 50 متر مربع) تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه ضلع جنوب چهار راه لبافی نژاد جنب پلاک 63 نقد *** 108,000,000,000 97/31 قدرالسهم تجاری 512

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (  ملک بصورت یکجا فروخته میشود. ملک مشتمل بر یک واحد تحت شعبه بانک، و طبقات فوقانی (مسکونی و اداری ) میباشد همکف تجاری 183 متر مربع طبقه اول اداری 188 متر مربع طبقه دوم مسکونی 101 متر مربع ، عرصه پس از اصلاح 195/30 متر مربع-طبقه فوفانی در اجاره غیر میباشد طبقه اول با کاربری اداری در اختیار مستاجر میباشد و مستاجر دارای حقوق مکتسبه میباشد طبقه دوم دارای کاربری مسکونی در ید متصرف میباشد.)

تهران خیابان ولیعصر خیابان شهید مطهری مقابل خیابان سربداران ساختمان محل سابق شعبه باننک ملت پلاک 371 نقد *** 352,000,000,000 492 202/5 تجاری-اداری-مسکونی 1528

5

با وضعیت موجود (متراژ عرصه 510 متر مربع و مساحت عرصه پس از اصلاح 508/88 متر مربع میباشد.)

تهران شهران بین فلکه اول . دوم شهران پلاک 56 محل سابق شعبه بانک. نقد *** 154,000,000,000 153/80 قدرالسهم تجاری 1622

6

با وضعیت موجود (مساحت زمین طبق سند 114/60 متر مربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 114/20 متر مربع ملک شامل زیرزمین یک واحد انبار تجاری به مساحت 108/50 متر مربع طبقه همکف یک واحد تجاری به مساحت 108/50 متر مربع و نیم طبقه تجاری داخل مغازه به مساحت 66/80 متر مربع میباشد)

تهران خیابان نامجو قبل از چهار راه عظیم پور، پلاک 307 محل سابق شعبه بانک نقد *** 135,000,000,000 217 114/60 تجاری 3020

7

سرقفلی- با وضعیت موجود (اعیانی همکف 85 و زیزمین 85- هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران خیابان انقلاب نبش چهار راه فلسطین- محل سابق بانک ملت نقد *** 85,000,000,000 170 قدرالسهم بانک 4397

8

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 16,050,000,000 12/55 قدرالسهم تجاری 11111

9

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 15,600,000,000 12/2 قدرالسهم تجاری 11112

10

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,200,000,000 19/17 قدرالسهم تجاری 11113

11

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,170,000,000 17/5 قدرالسهم تجاری 11114

12

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 22,430,000,000 18/54 قدرالسهم تجاری 11115

13

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران -نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,750,000,000 17/98 قدرالسهم تجاری 11116

14

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 21,450,000,000 17/72 قدرالسهم تجاری 11117

15

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 18,700,000,000 14/84 قدرالسهم تجاری 11118

16

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نیم طبقه نقد *** 21,760,000,000 17/69 قدرالسهم تجاری 11119

17

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نیم طبقه نقد *** 22,060,000,000 17/24 قدرالسهم تجاری 11120

18

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 60 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نیم طبقه نقد *** 37,000,000,000 29/07 قدرالسهم تجاری 11121

19

با وضعیت موجود (حسب اعلام شهرداری منطقه 12 هنگام تخریب و نوسازی عقب نشینی دارد کاربری زیرزمین ونیم طبقه انباری تجاری وهمکف تجاری می باشد.)

تهران ضلع شمال شرقی میدان شوش محل سابق  شعبه بانک نقد 148,500,000,000 165,000,000,000 358/99 قدر السهم تجاری 3230

20

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد.

تهران خ کارگر-پایین تر از میدان رازی-نبش کوچه مهندس ایروانی پلاک 141 محل سابق شعبه بانک ملت نقد 103,500,000,000 115,000,000,000 176/5 قدرالسهم اداری 4455

21

سرقفلی با وضعیت موجود – دارای نیم طبقه – هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد.

خیابان امام خمینی بعد از ساختمان سابق مجلس نبش کوچه شهروزی نقد 32,850,000,000 36,500,000,000 91/97 قدرالسهم بانک 4976

22

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران جمهوری ساختمان الومینیوم غرب طبقه اول 102و103 نقد 8,400,000,000 10,500,000,000 40 قدرالسهم اداری 4452

23

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران جمهوری ساختمان آلومینیوم غرب طبقه همکف مغازه های شماره 32-33-34 نقد 36,400,000,000 45,500,000,000 135 قدرالسهم اداری 304244

24

با وضعیت موجود ( عرصه بصورت هبه میباشد و فاقد سند مالکیت بوده و فروش بصورت قراردادی می باشد.)

تهران ساوجبلاغ جاده قدیم تهران به هشتگرد ورودی تهران رشت روستای آران روستای سلطان آباد خیابان وحدت جنب حسنیه روستای سلطان آباد محل قدیم بانک ملت نقد *** 42,977,000,000 577/7 615 اداری 4024

25

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 واحد 217 نقد *** 29,500,000,000 96/21 قدرالسهم اداری 306709

26

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 318 نقد *** 28,830,000,000 93/07 قدرالسهم اداری 306710

27

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 303 نقد *** 23,400,000,000 77/46 قدرالسهم اداری 306711

28

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 واحد 220 نقد *** 23,500,000,000 76/57 قدرالسهم اداری 306712

29

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 304 نقد *** 27,200,000,000 89/23 قدرالسهم اداری 306713

30

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 324 نقد *** 19,800,000,000 65/91 قدرالسهم اداری 306714

31

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 واحد 205 نقد *** 28,600,000,000 94/41 قدرالسهم اداری 306715

32

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 واحد 203 نقد *** 22,850,000,000 77/45 قدرالسهم اداری 306716

33

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 2 ,واحد 219 نقد *** 27,350,000,000 89/14 قدرالسهم اداری 306717

34

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 1

نقد *** 109,000,000,000 162/74 قدرالسهم تجاری 306718

35