شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/3 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/03/22 لغایت 1400/03/30 از ساعت 8:30 الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

سرقفلی- با وضعیت موجود – فاقد بالکن (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران خیابان کریم خان خیابان خردمند شمالی نبش کوچه کیان پلاک 95 نقد *** 118,000,000,000 126/6 _ تجاری 5251

1

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,750,000,000 12/55 قدرالسهم تجاری 11111

2

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 23,090,000,000 12/2 قدرالسهم تجاری 11112

3

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود. تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 34,330,000,000 19/17 قدرالسهم تجاری 11113

4

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,330,000,000 17/5 قدرالسهم تجاری 11114

5

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,190,000,000 18/54 قدرالسهم تجاری 11115

6

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران -نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه)

نقد *** 32,190,000,000 17/98

قدرالسهم

تجاری 11116

7

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 31,740,000,000 17/72 قدرالسهم تجاری 11117

8

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2(نیم طبقه) نقد *** 27,670,000,000 14/84 قدرالسهم تجاری 11118

9

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نقد *** 32,200,000,000 17/69 قدرالسهم تجاری 11119

10

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نقد *** 32,650,000,000 17/24 قدرالسهم تجاری 11120

11

با وضعیت موجود – قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پارکینگ و انباری میباشد متراژ تقریبی و پایانکار صادره ملاک عمل خواهد بود- تحویل ملک پس از پرداخت 80 درصد خواهد بود.

تهران نیاوران، منظریه 2 نقد *** 54,700,000,000 29/07 قدرالسهم تجاری 11121

12

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

تهران خیابان گاندی کوچه یکم پلاک 13 طبقه دوم جنوبی نقد *** 49,000,000,000 124/53 قدرالسهم مسکونی 307601

13

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد- یک مغازه جنب ضلع جنوبی راه پله به متراژ 10.62 متر مربع و یک مغازه رو به روی راه پله به متراژ 8.42 مترمربع- طبق اعلام موجر صرفا جهت مشاغل طلا و جواهر و صرافی موافقت خواهد نمود.)

تهران خیابان 15 خرداد  سبزه میدان پلاک 484 پاساژ خازنی طبقه اول نقد *** 75,500,000,000 19/04 _ بانک 4320

14

با وضعیت موجود (مساحت زمین طبق سند 114/60 متر مربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 114/20 متر مربع ملک شامل زیرزمین یک واحد انبار تجاری به مساحت 108/50 متر مربع طبقه همکف یک واحد تجاری به مساحت 108/50 متر مربع و نیم طبقه تجاری داخل مغازه به مساحت 66/80 متر مربع میباشد)

تهران خیابان نامجو قبل از چهار راه عظیم پور، پلاک 307 محل سابق شعبه بانک نقد 153,000,000,000 170,000,000,000 217 114/6 تجاری 3020

15

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد- متراژ اعیان تقریبی می باشد. (طبق اعلام کارشناس قطعه اول یک انباری شماره یک واقع در قسمت تحتانی واحد تجاری به مساحت 18 رمتر مربع به تنهایی فاقد تملک میباشد و فقط با قطعه دوم تواما قابل انتقال است. قطعه دوم ششدانگ یک سالن با سرویس (تجاری) واقع در طبقه همکف به مساحت 123/20متر مربع که با قطعه اول تواما قابل انتقال است.)

تهران خیابان طالقانی بین حافظ و استاد نجات الهی پلاک 279 جدید محل سابق شعبه بانک ملت نقد 93,600,000,000 104,000,000,000 141/2 قدرالسهم تجاری 4590

16

با وضعیت موجود (همکف 97/31 مترمربع و نیم طبقه 50 متر مربع — ملک دارای انشعاب آب برق و گاز است)

تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه ضلع جنوب چهار راه لبافی نژاد جنب پلاک 63 نقد 121,500,000,000 135,000,000,000 97/31 قدرالسهم تجاری 512

17

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران سهروردی جنوبی نبش کوچه مجیدی پلاک 119 نقد 116,100,000,000 129,000,000,000 131 _ تجاری 5241

18

سرقفلی- با وضعیت موجود (هزینه مالکانه و هزینه تغییر شغل بعهده خریدار می باشد.)

تهران جمهوری ساختمان آلومینیوم غرب طبقه همکف مغازه های شماره 32-33-34 نقد 86,400,000,000 108,000,000,000 135 قدرالسهم اداری 304244

19

با وضعیت موجود (ملک دارای بالکن تجاری داخلی به مساحت 31/9 متر مربع و 119/21 متر مربع انبار تجاری در زیرزمین میباشد- نیم طبق به صورت ناقص اجرا شده و کف سازی آن کامل نیست)

کرج شهریار بلوار ازادگان خیابان 20 متری چناران نیش خیابان 18 متری امام رضا جنب مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری اداری سامان نقد 29,700,000,000 33,000,000,000 63/49 قدرالسهم تجاری 306308

20

با وضعیت موجود ( عرصه بصورت هبه میباشد و فاقد سند مالکیت بوده و فروش بصورت قرارداد عادی می باشد.)

ساوجبلاغ جاده قدیم تهران به هشتگرد ورودی تهران رشت روستای آران روستای سلطان آباد خیابان وحدت جنب حسنیه روستای سلطان آباد محل قدیم بانک ملت نقد 42,487,200,000 47,208,000,000 577/7 615 اداری 4024

21

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

کیش توسعه نوار سیاحتی میدان امیر کبیر جنب دانشگاه شریف خیابان کوشا جنب گل فروشی نقد *** 103,777,200,000 302/31 150 خدماتی 306853

22

با وضعیت موجود دارای پارکینگ

کیش خیابان رودکی جنب هتل پارمیس قطعه vc-45  بازار رویال مال طبقه 3 واحد 324 نقد *** 19,800,000,000 65/91 قدرالسهم اداری 306714

23