شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/2 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/02/28 لغایت 1400/03/08 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود (حق استفاده از 2 واحد پارکینگ خصوصی)

تهران خیابان فلسطین پایین تر از میدان فلسطین پلاک 374 طبقه همکف نقد *** 89,000,000,000 81/67 قدرالسهم تجاری 1336

1

با وضعیت موجود (متراژ عرصه 510 متر مربع و مساحت عرصه پس از اصلاح 508/88 متر مربع میباشد.)

تهران – شهران – خیابان یکم شهران – پلاک 56 – محل سابق شعبه بانک نقد 153,900,000,000 171,000,000,000 153/8 قدرالسهم تجاری 1622

2

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد.

تهران خیابان جمهوری بین جمهوری و  خیابان فلسطین پلاک 889 نبش پاساژ خاچوئی نقد 77,400,000,000 86,000,000,000 112 قدرالسهم اداری 4708

3

با وضعیت موجود (میزان عرصه باقیمانده پس از کسر اصلاحی 350/76 متر مربع میباشد. علاوه برمحلب شعبه بانک، زیرزمین و حیاط مجاور ملک با ششدانگ یکباب مغازه مجاور نیز متعلق به بانک میباشد که سرقفلی آن متعلق به غیر است. مجموع مساحت تجاری در طبقه همکف 391/5متر مربع است و در زیرزمین 129/5 متر مربع انبار تجاری و 110/50متر مربع کارگاه وجود دارد و همچنین زیربنای کل ملک 631/5 متر مربع می باشد. طبق مندرجات پایانکار فوق الذکررعایت گذر  از حد شمالی ملک به عمق 65/1 متر از خد غرب به میزان 3متر و پخ 6/3 متر گوشه شمال غرب به هنگام تخریب و نوسازی الزامی است ملک در پهنه s132 و پوشش 340% و محدوده بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد. متراژ تجاری همکف مندرج در پایانکار است و ارزیابی انجام شده بر اساس متراژهای مندرج در پایانکار است.)

خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان مولوی- بعد از معزالسلطان نبش کوچه هاشمی نژاد-  پلاک های 733 الی 739 قدیم (  527 الی 529 جدید) نقد 224,550,000,000 249,500,000,000 631/5 446/5 تجاری 6883

4

با وضعیت موجود (حسب اعلام شهرداری منطقه 12 هنگام تخریب و نوسازی عقب نشینی دارد کاربری زیرزمین ونیم طبقه انباری تجاری وهمکف تجاری می باشد.)

تهران ضلع شمال شرقی میدان شوش محل سابق  شعبه بانک

نقد 176,800,000,000 208,000,000,000 358/99 قدر السهم تجاری 3230

5