شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

نقد و اقساط

کاربری   پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه) نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی 40%

حداکثر 36ماهه

 

 

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای پارکینگ و انباری

تهران بلوار فردوس بعد از شقایق خیابان لاله مرکزی نبش همافر مجتمع طلوع پلاک 37 طبقه دوم غربی واحد 39 نقد *** 18,000,000,000 43/91 قدرالسهم مسکونی 307446

1

سرقفلی با وضعیت موجود- هزینه و مسئولیت تغییر شغل بعهده خریدار می باشد- دارای 32 مترمربع نیم طبقه (بدون مجوز) می باشد.

تهران خیابان امام خمینی بعد از ساختمان سابق مجلس نبش کوچه شهروزی نقد *** 40,500,000,000 91/97 قدرالسهم سرقفلی-بانک 4976

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. ( ملک بصورت یکجا فروخته میشود. ملک مشتمل بر یک واحد تحت شعبه بانک، و طبقات فوقانی (مسکونی و اداری ) میباشد همکف تجاری 183 متر مربع طبقه اول اداری 188 متر مربع طبقه دوم مسکونی 101 متر مربع ، عرصه پس از اصلاح 195/30 متر مربع-طبقه فوقانی در اجاره غیر میباشد طبقه اول با کاربری اداری در اختیار مستاجر میباشد و مستاجر دارای حقوق مکتسبه میباشد طبقه دوم دارای کاربری مسکونی در ید متصرف میباشد.)

تهران خیابان ولیعصر خیابان شهید مطهری مقابل خیابان سربداران ساختمان محل سابق شعبه باننک ملت پلاک 371 نقد 373,500,000,000 415,000,000,000 492 202/5 تجاری-اداری-مسکونی 1528

3

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک 57944  سهم از 96000 سهم عرصه و اعیان)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(عرصه دارای 6/1 مترمربع اصلاحی می باشد- عرصه پس از اصلاح 75/50 متر مربع و اعیان پس از اصلاح 88 متر مربع)

تهران – خیابان دماوند – وحیدیه – ایستگاه مدرسه- پلاک 389 جدید – 397 قدیم نقد 14,667,075,000 16,296,750,000 106 81/6 مسکونی 306911

4

با وضعیت موجود ( اعیان شامل 440.25 متر مربع که 53.80 متر مربع نیم طبقه می باشد)- دارای 2 باب انباری و 16 واحد پارکینگ

تهران خیابان ستارخان نرسیده به چهار راه خسرو مجتمع تجاری دریای نور طبقه همکف محل سابق شعبه بانک نقد 402,750,000,000 447,500,000,000 440/25 قدرالسهم تجاری 4144

5

با وضعیت موجود (حق استفاده از 2 واحد پارکینگ خصوصی)

تهران خیابان فلسطین پایین تر از میدان فلسطین پلاک 374 طبقه همکف نقد 75,650,000,000 89,000,000,000 81/67 قدرالسهم تجاری 1336

6

با وضعیت موجود ( طبقه همکف 147/99 متر مربع و مساحت تقریبی بالکن 132 متر مربع بالکن فاقد راه پله است و دسترسی به آن نیاز به نصب آسانسور باربر دارد)

تهران شهرک صنعتی نصیرآباد- رباط کریم  بعد از نگهبانی دست راست بازارچه تجاری درسا ، قطعه 8 نقد 25,245,000,000 29,700,000,000 147/99 قدرالسهم تجاری 306351

7

با وضعیت موجود (متراژ عرصه 510 متر مربع و مساحت عرصه پس از اصلاح 508/88 متر مربع میباشد.)

تهران – شهران- خیابان یکم شهران – پلاک 56 – محل سابق شعبه بانک نقد 136,800,000,000 171,000,000,000 153/80 قدرالسهم تجاری 1622

8

سرقفلی – با وضعیت موجود- هزینه و مسئولیت تغییر شغل بعهده خریدار می باشد- دارای 35 مترمربع نیم طبقه می باشد.

تهران خیابان جمهوری بین جمهوری و  خیابان فلسطین پلاک 889 نبش پاساژ خاچوئی نقد 68,800,000,000 86,000,000,000 112 قدرالسهم سرقفلی-اداری 4708

9

با وضعیت موجود (میزان عرصه باقیمانده پس از کسر اصلاحی 350/76 متر مربع میباشد. علاوه برمحل شعبه بانک، زیرزمین و حیاط مجاور ملک با ششدانگ یکباب مغازه مجاور نیز متعلق به بانک میباشد که سرقفلی آن متعلق به غیر است. مجموع مساحت تجاری در طبقه همکف 391/5متر مربع است و در زیرزمین 129/5 متر مربع انبار تجاری و 110/50متر مربع کارگاه وجود دارد و همچنین زیربنای کل ملک 631/5 متر مربع می باشد. طبق مندرجات پایانکار فوق الذکررعایت گذر از حد شمالی ملک به عمق 65/1 متر از حد غرب به میزان 3متر و پخ 6/3 متر گوشه شمال غرب به هنگام تخریب و نوسازی الزامی است ملک در پهنه s132 و پوشش 340% و محدوده بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد. متراژ تجاری موجود در طبقه همکف حدود 236 متر مربع است که 155 متر مربع کمتر از متراژ تجاری همکف مندرج در پایانکار است و ارزیابی انجام شده بر اساس متراژهای مندرج در پایانکار است.)

تهران خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان مولوی- بعد از معزالسلطان نبش کوچه هاشمی نژاد-  پلاک های 733 الی 739 قدیم (  527 الی 529 جدید) نقد 199,600,000,000 249,500,000,000 631/5 446/50 تجاری 6883

10

با وضعیت موجود (حسب اعلام شهرداری منطقه12هنگام تخریب و نوسازی عقب نشینی داردکاربری زیرزمین ونیم طبقه انباری تجاری وهمکف تجاری می باشد.)

تهران ضلع شمال شرقی میدان شوش محل سابق  شعبه بانک نقد و اقساط *** 208,000,000,000 358/99 قدر السهم تجاری 3230

11

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک دراجاره آقای اسکندری قراردارد و ارزیابی با کسر حق کسب و پیشه می باشد- پلاک به عمق 7/5 متر دارای عقب نشینی می باشد- دارای برق سه فاز و چاه نیمه عمیق و فاقد آب لوله کشی و گاز می باشد.)

کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج مقابل کارخانه قطعات فولادی ایران نقد *** 225,084,842,000 2712/7 6067/50 مرغداری 4095

12

با وضعیت موجود آپارتمان مشتمل بر پنج طبقه (یک طبقه پارکینگ و انباری در همکف و چهار طبقه تک واحدی مسکونی بالای همکف)

البرز- کرج  نظر آباد الغدیر جنوبی غدیر 15 روبروی پلاک 381 جنب مجتمع مسکونی آمیتیس نقد 20,739,960,000 23,044,400,000 557/7 174 مسکونی 305038

13