شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/89 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/27لغایت 99/08/06 از ساعت 8:00 الی 14:00 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/08/06 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/08/12 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند، خیابان محلاتی، نبش 7 تیر ، ساختمان سرپرستی بانک ملت، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان 32446616-056 / 32445575-056

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی ( سهم بانک 37 سهم مشاع از 60 سهم ششدانگ)دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک دارای 20 مترزمین انباری و 153/05 همکف مسکونی می باشد.)

شهرستان قاین، نیم بلوک، حاشیه خیابان سعدی، پلاک 95 نقد و اقساط 1,367,079,083 173/05 403/35 مسکونی 307489

1

با وضعیت موجود (ششدانگ به انضمام زیرپله منضم قطعه سوم به مساحت 11/12 متر مربع)

بشرویه، خیابان قدس12، چهارراه دوم نقد 1,061,238,600 1,179,154,000 74/63 قدرالسهم مسکونی 306182

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 318320610 سهم مشاع از    544000000 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

شهرستان قاین، نیم بلوک، بلوار ولیعصر (عج)، خیابان حافظ، روبروی درمانگاه، پلاک 8 نقد 435,615,786 512,489,160 142 173/19 مسکونی 307152

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

شهرستان قاین، نیم بلوک، بلوار ولیعصر (عج)، ولیعصر 13، پلاک 40( پلاک نصب شده درب منزل 38) نقد 812,260,000 955,600,000 128/7 313 مسکونی 307154

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 245124265 سهم مشاع از 570000000 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

قاین شهر، اسفدن، خیابان مطهری 13، پلاک 9 نقد 289,212,229 340,249,681 70/5 301/25 مسکونی 307039

5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 %

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36

14 %

48

15 %

60