شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

    09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- متراژ اعیان تقریبی می باشد.

شهر نیمبلوک خیابان معلم 7 نقد *** 2,289,270,000 92/64 110/35 مسکونی 307237

1

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک 4/42 دانگ مشاع از ششدانگ) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. (61 متر مربع زیرزمین ، 198/5 همکف ،40 نیم طبقه ،11/64 خرپشته))

فردوس خیابان  حاشیه بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل خیابان جانبازان و آیت اله معنوی جانبازان 1 پلاک 94 نقد 9,468,629,343 11,139,563,933 311/14 417/2 مسکونی 307250

2

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک 11/16 سهم مشاع از 60 سهم ششدانگ)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

فردوس خیابان حافظ حافظ 3 چهار راه سوم میلان 12 متری ( خیابان وحدت- وحدت 4) نقد 1,114,623,600 1,393,279,500 195/5 300 مسکونی 307301

3

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک 2796 سهم مشاع از 6477 سهم ششدانگ) – فاقد ماشین آلات – متراژ اعیان تقریبی می باشد- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(شامل دو امتیاز آب 1/2 اینچ و یک امتیاز برق 20کیلو وات و انشعاب گاز می باشد.)

سرایان شهرک صنعتی کیلومتر 5 جاده سرایان آیسک شرکت کشاورزی بهاران سرایان نقد و اقساط *** 4,190,643,677 1682 6477 صنعتی 10233

4

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 318320610 سهم مشاع از 544000000 سهم ششدانگ)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

قائن نیمبلوک بلوار ولیعصر خیابان حافظ پلاک 8 روبروی درمانگاه نقد و اقساط *** 1,811,533,919 143 173/19 مسکونی 307152

5

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک در طرح تعریض می باشد – متراژ اعیان تقریبی می باشد.)

قائن نیمبلوک بلوار ولیعصر ولیعصر 13 پلاک 40 (پلاک نصب شده درب منزل 38) نقد و اقساط *** 3,738,087,000 164/017 313 مسکونی 307154

6