شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان رضوی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/45 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/11 لغایت 99/05/22 از ساعت 8:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/22 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/05/28 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : خراسان رضوی، مشهد، نبش امام خمینی(ره) 32، طبقه اول، اداره تدارکات و ساختمان 38017516-051

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان عرصه

با وضعیت موجود (عرصه وقف می باشد و بانک دارای حق امتیاز عرصه تجاری و اعیانی دارای کاربری بانک می باشد).

خیابان بهار، بین چهار راه لشکر و استانداری نقد 105,000,000,000 380 391/76 بانک 2364

1

با وضعیت موجود (طبق پاسخ به استعلام شهرداری کاربری مسکونی- تجاری بوده و متراژ اعیانی ها 383 متر مربع می باشد).

سبزوار، خیابان بیهق غربی، بین بیهق غربی 5 و 7 نقد 26,500,000,000 372 255 مسکونی-تجاری 2379

2

با وضعیت موجود ( زیرزمین و همکف 303 متر مربع و 115 متر نیم طبقه و 20 متر مربع در طبقه اول می باشد).

نیشابور، خیابان فردوسی جنوبی، مقابل فردوسی جنوبی 1، شعبه بانک ملت نقد 62,600,000,000 624 524/50

تجاری

2561 3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد، سه راهی نوغاب، پنج دستگاه بنیاد مسکن، پلاک 101

نقد 909,500,000 1,070,000,000 110 179/4 مسکونی

307271

4

 سرقفلی با وضعیت موجود (ملک شامل 5 دهنه دکان سالن عقب، 2 انبار واقع در زیرچایخانه 182/3 شعبه 460 متر انبار تجاری ملک جز املاک دارای میراث فرهنگی است که هرگونه تغییر در بافت ساختمان مجاز نخواهد بود و نیاز به هماهنگی با اداره میراث فرهنگی دارد).

مشهد، خیابان امام خمینی، روبروی باغ ملی نقد 26,560,000,000 33,200,000,000 228/3 تجاری 4770

5

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 460/95 سهم مشاع از

1486) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(ملک دارای 130 متر اعیان با بلوک و آجر و گل میباشد در قسمت دیگر عرصه بنای حدود 100 متر مربع در حد اجرای فونداسیون و اسکلت می باشد).

جاده سبزوار به جاجرم کیلومتر 60 جغتای روستای فراشیان نقد 1,338,598,800 1,673,248,500 130 1486

مسکونی

10718 6

سرقفلی با وضعیت موجود ( مساحت همکف 59/2 متر مربع زیرزمین 420 مترمربع، نیم طبقه 21/5 متر مربع می باشد.کل ملک در مسیر قرار دارد و هر زمانکه شهرداری ابلاغ نماید مالک ملزم به توافق با شهرداری و رعایت مقدار در مسیر خواهد بود).

مشهد حاشیه خیابان امام خمینی واقع در ضلع غربی حد فاصل تقاطع مدرس و جنت محل قدیم سینما استقلال پلاک 395 نقد 26,144,000,000 32,680,000,000 101/2 27–7/11 تجاری

5210

7

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات مقدار اعیان تقریبی می باشد(ملک متشکل از 3 پلاک است که هر یک سند جداگانه دارد پلاک 755 فرعی به مساحت 7507 متر مربع، پلاک 776 فرعی به مساحت 7507 مترمربع و پلاک 777 به مساحت 31932 مترمربع).

سبزوار کیلومتر 12 جاده سزوار شاهرود روبروی شهرک صنعتی استیر نقد و اقساط 24,500,000,000 2400 46946

صنعتی

4174 8

سرقفلی با وضعیت موجود عرصه وقف می باشد(اخذ مجوز جهت تغییر شغل از اوقاف و موجر بعهده خریدار می باشد).

مشهد جنوب غربی میدان بسیج جنب درمانگاه پلاک 799

نقد و اقساط 58,080,000,000 88 تجاری

4679

9

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد خیابان قائم بین قائم 19/1 و 19/2 پلاک 273

نقد و اقساط 2,016,000,000 2,240,000,000 200 210/21 مسکونی 307291

10

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

25 درصد صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60

16 درصد

72

17 درصد

84

18 درصد

96

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60