شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان رضوی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/92 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/14 لغایت 99/08/25 از ساعت 8:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/08/25 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/09/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : خراسان رضوی، مشهد، نبش امام خمینی(ره) 32، طبقه اول، اداره تدارکات و ساختمان 38017516-051

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ( 105/16 متر مربع در مسیر قرار دارد).

تربت حیدریه، خیابان فردوسی شمالی، نبش فردوسی 31، نبش سلیمانی 6 نقد 90,000,000,000 255/84 تجاری 2368

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

کاشمر، خیابان خرمشهر، بن بست شهید فخار، درب آخر پلاک 25 نقد و اقساط 6,245,120,000 200 264/48 مسکونی 307490

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد خیابان قائم بین قائم 19/1 و 19/3 پلاک 273 نقد و اقساط 2,016,000,000 2,240,000,000 200 210/21 مسکونی 307291

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 1/46 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد(عرصه متعلق به آستان مقدس رضوی می باشد).

مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 10، پلاک 33 نقد و اقساط 14,767,900,000 17,374,000,000 461 255 مسکونی 3439

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 196 سهم مشاع از 600 سهم اعیان)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(عرصه وقف میباشد).

مشهد، بلوار فرامرز عباسی، فرامرز 33، رسالت 47، خیابان سپهر 10، پلاک 27، طبقه اول نقد 3,528,000,000 4,410,000,000 150/66 مسکونی 306681

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد، سه راهی نوغاب، پنج دستگاه بنیاد مسکن، پلاک 101 نقد 856,000,000 1,070,000,000 110 179/4 مسکونی 307271

6

 سرقفلی با وضعیت موجود (ملک جز املاک دارای میراث فرهنگی است و هرگونه تغییر در بافت ساختمان مجاز نخواهد بود و نیاز به هماهنگی با اداره میراث فرهنگی دارد(دارای همکف و زیر زمین)).

مشهد، خیابان امام خمینی24، روبروی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)، نبش سه راه اول نقد 24,900,000,000 33,200,000,000 228/3 تجاری 4770

7

سرقفلی با وضعیت موجود ( مساحت همکف 59/3 متر مربع زیرزمین 43 مترمربع، نیم طبقه 21/5 متر مربع می باشد.کل ملک در مسیر قرار دارد و هر زمانکه شهرداری ابلاغ نماید مالک ملزم به توافق با شهرداری و رعایت مقدار در مسیر خواهد بود).

مشهد حاشیه خیابان امام خمینی واقع در ضلع غربی حد فاصل تقاطع مدرس و جنت پلاک 395 نقد 24,510,000,000 32,680,000,000 101/2 تجاری 5210

8

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 %

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36