شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/7 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/06/06 لغایت 1400/06/15 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و  نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10% حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

مسجد سلیمان مال شنبه کوچه مقابل نانوایی زمانپور ملک موسوم به منزل شخصی صفی خون سادات احمدی نقد *** 1,600,000,000 130 290/46 مسکونی 10129

1

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرمشهر – خ پل جدید – کوی قائم (بلوار ایران زمین – کوچه روبروی آتش نشانی – کوچه 11متری نقد *** 4,445,930,000 212/34 371/03 مسکونی 305705

2

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- اعیان شامل( طبقه همکف 142/5 مترمربع و در طبقه بالای همکف 110مترمربع)

خرمشهر- کوی جم – جم 4- انتهای خیابان منزل سمت راست نقد *** 5,808,360,000 277/30 360/67 مسکونی 307772

3

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد – ملک فاقد پایانکارمی باشد.

خرمشهر-خیابان مولوی- درب سنتاب کوچه سیهان زاده نقد *** 6,032,220,000 226/42 258/43 مسکونی 307900

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – دزفول – خیابان حضرت سلیمان – بین خیابان معاد و خیابان صاحب الزمان – پلاک 69 نقد *** 18,083,450,000 210 251/13 مسکونی 306521

5

با وضعیت موجود ( نوع پروانه ساختمانی ملک، بانک ملت (تجاری) بوده و مجوز احداث بنا در یک و نیم طبقه  به مساحت 231.36 مترمربع داشته است- ملک فاقد اعیان و هرگونه انشعابات می باشد.)

اهواز – کوت عبداله – انتهای نمایشگاه خودرو اهواز نقد 137,700,000,000 162,000,000,000 _ 180 تجاری 2256

6

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک شصت سهم مشاع از صد سهم عرصه و اعیان)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- متراژاعیان تقریبی می باشد.

اهواز – کوی صادقیه – بلوار دعبل خزاعی – بلوار الوند جنوبی نبش خ بشارت 20 – پ 1 نقد 8,272,200,000 9,732,000,000 140 210 مسکونی 306554

7

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 4910/9 سهم مشاع از 6000 سهم) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – خرمشهر – خیابان مقبل – خیابان اصلی مولوی نبش فرعی 8متری نقد و اقساط *** 4,960,565,569 178/63 231/91 مسکونی 307324

8

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

آبادان – فیه – انتهای لاله 8 فرعی دوم سمت چپ پلاک 9 نقد و اقساط *** 2,237,200,000 136/82 219/38 مسکونی 307347

9

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد – طبق سند مالکیت ملک مورد تثبیت محاط در وزارت راه و شهرسازی راه آهن نظارتی 117 متر از آکس می باشد.

اندیمشک – کوی لور- جاده انقلاب- نبش کوچه جنب بانک ملی نقد و اقساط *** 18,906,000,000 250 708 مسکونی 307358

10

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – مسجد سلیمان – روستای گلگیر خ معلم – روبروی مدرسه میثم تمار نقد و اقساط *** 1,338,655,000 145 285/33 مسکونی 11018

11

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- اعیان قدیمی ساز تخریب گردیده است.

خوزستان –  مسجد سلیمان- روستای گلگیر خ معلم – بعد از مدرسه میثم تمار نقد و اقساط *** 1,904,720,000 190 737/36 مسکونی 11019

12

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد – ملک دارای دو واحد مسکونی هرطبقه شامل80 مترمربع با اسکلت بتنی و ساختمان قدیمی بمساحت 67 مترمربع جمعاً 227 مترمربع می باشد.

خوزستان –  مسجد سلیمان- روستای گلگیرخ معلم – بعد از مدرسه میثم تمار جنب دبستان شهید مدملیل نقد و اقساط *** 1,919,960,000 227 414/78 مسکونی 11021

13

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- ملک شامل سوله گاوداری بوده و قابلیت سکونت ندارد- فاقد انشعابات آب و برق و گاز می باشد-  ملک حق ارتفاقی جهت یک رشته لوله آب فاضلاب و یک رشته آبرو کف حیاط به ملک مجاوردارد.

خوزستان – مسجد سلیمان – روستای گلگیر- جنب مسجد امام حسین نقد و اقساط *** 1,194,900,000 147/47 283/32 مسکونی 11022

14

با وضعیت موجود – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد- ملک شامل سوله گاوداری بوده و قابلیت سکونت ندارد- فاقد انشعابات آب و برق و گاز می باشد-  ملک حق ارتفاقی جهت یک رشته ناودان آب باران و یک رشته لوله فاضلاب و یک لوله آبرو کف حیاط به ملک مجاوردارد.

خوزستان – مسجد سلیمان – روستای گلگیر- جنب مسجد امام حسین نقد و اقساط *** 290,702,000 100 218/82 مسکونی 11023

15