شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خوزستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/107 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/17 لغایت 99/09/26 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/09/29 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/03 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اهواز، خیابان سلمان فارسی، ساختمان بانک ملت، طبقه دوم، دفتر سرپرستی شرکت ماد، واحد جنوب غرب

تلفن: 32220041 و 32227065-061

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

اهواز- کوی پاستوریزه- خیابان اول- کوچه اول- پلاک یک نقد *** 1,859,610,000 111 98/47 مسکونی 307605

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک ششدانگ اعیانی و سه دانگ عرصه)

خوزستان – اهواز – رامشیر – خ 22 بهمن – جنب آتش نشانی پ 32

نقد *** 57,710,855,000 426/53 884/2 مسکونی-تجاری 10547

2

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد متراژ اعیان تقریبی می باشد.

خوزستان – مسجد سلیمان- جاده مسجد سلیمان اهواز- شهرک صنعتی خیابان دوم سمت چپ نقد 21,474,000,000 23,860,000,000 2480 20800 صنعتی 3021

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

شهرستان شادگان بخش مرکزی شخر شادگان محله کوی سعدی خ سعدی کوچه سعدی 11 نقد 514,368,000 642,960,000 52 119/74 مسکونی 306668

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بهبهان- خیابان عدالت- پاساژ آریاگان – طبقه اول -واحد 323 نقد 2,094,000,000 2,617,500,000 12/45 قدرالسهم تجاری 306795

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

شهرستان گتوند- شهر جنت مکان – خیابان حافظ – کوچه بن بست نقد 802,368,000 1,002,960,000 85 365/23 مسکونی 7271

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک بیست ودو ممیز هشتاونه سهم مشاع از صد سهم مشاع) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

اهوار کیان آباد خ 27 غربی پلاک 67 نقد 2,419,015,200 3,023,769,000 148 200 مسکونی 306728

7

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – گتوند – خیابان استقلال- خیابان وحدت- جنب حسینیه بین کوچه شهدا و کوچه شهدای اسدی نقد 2,364,460,000 2,955,575,000 80 572/35 مسکونی 9986

8

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیا – ط دوم – پ 50 نقد 361,102,500 481,470,000 22/46 قدرالسهم تجاری 306060

9

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیا ط دوم پ 54 نقد 246,652,500 328,870,000 16/11 قدرالسهم تجاری 306061

10

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیا ط دوم پ 55 نقد 296,250,000 395,000,000 20 قدرالسهم تجاری 306062

11

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیا ط 2 پ 57 نقد 248,692,500 331,590,000 16/37 قدرالسهم تجاری 306063

12

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان – خیابان دبستان – نبش امام – پاساژ سیدضیاء – طبقه دوم – پلاک 58 نقد 390,945,000 521,260,000 24/54 قدرالسهم تجاری 306064

13

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیا ط دوم -پ61 نقد 280,950,000 374,600,000 18/8 قدرالسهم تجاری 306065

14

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد سرقفلی متعلق به غیر می باشد.

آبادان خ دبستان نبش امام پاساژ سیدضیاط دوم پ 62 نقد 249,712,500 332,950,000 16/35 قدرالسهم تجاری 306066

15

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(اعیانی شامل 165 متر مربع مسکونی و 62 متر مربع اعیان دوره ای )

خوزستان –  مسجد سلیمان- روستای گلگیرخ معلم – بعد از مدرسه میثم تمار جنب دبستان شهید مدملیل نقد 1,111,695,200 1,588,136,000 227 414/78 مسکونی 11021

16

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – گتوند- خیابان رکعت – کوچه شهید عباسی فرد پلاک مرکز بهداشت 1681 انتهای کوچه نقد 834,099,000 1,191,570,000 140 237/19 مسکونی 10975

17

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – اهواز – پردیس – روبروی شهرک محلاتی – جنب ایستگاه برق بلوک 4 ط 3 نقد و اقساط *** 2,003,940,000 107/4 قدرالسهم مسکونی 307285

18

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک سیصدوپنجاه وشش هزارو هفتصدوبیست وهشت سهم مشاع از یک میلیون ده هزار سهم عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان قلعه تل  – باغ ملک – خیابان آیت ا.. خامنه ای کوچه بن بست حافظ آخر کوچه سمت راست نقد و اقساط *** 1,020,026,630 110 165/35 مسکونی 307085

19

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

آبادان – کوی قدس – بهار 12- پ 29 نقد و اقساط *** 11,145,500,000 208 282/9 مسکونی 307425

20

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4910/9 سهم مشاع از 6000 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – خرمشهر – خیابان مقبل – خیابان اصلی مولوی نبش فرعی 8متری نقد و اقساط *** 3,385,746,341 178/63 231/91 مسکونی 307324

21

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد متراژ اعیان تقریبی می باشد.

اهواز، شهرک  الباجی صنعتی2 نقد و اقساط *** 5,748,000,000 416 800 صنعتی 6830

22

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خوزستان – دزفول – خ حضرت سلیمان – بین خ معاد و خ صاحب الزمان – پ 69 نقد و اقساط 13,698,209,000 16,115,540,000 210 251/13 مسکونی 306521

23

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0 درصد

12

25%

صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15 درصد

60

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36