شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان زنجان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/126 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ  99/10/01 لغایت 99/10/10 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/10/11 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/16 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : زنجان، میدان انقلاب، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، روبروی هتل سپید، ساختمان ستاد مدیریت شعب بانک ملت استان زنجان، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان،

تلفن: 33108144-024

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 3/625 سهم مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار میباشد.(عرصه بعد از اصلاح 940/50 متر مربع و ملک دارای خلاف ساختمانی می باشد).

صائین قلعه، خیابان امام خمینی، نرسیده به مسجد صاحب الزمان، کوچه ایمان، پلاک 9 نقد 4,121,915,000 292/75 1020 مسکونی 305526

1

با وضعیت موجود

خرمدره، خیابان امام خمینی(ره)، پشت نمایندگی سایپا نقد 52,866,899,640 1172/06 1505/9 مسکونی 306632

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 29/488 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار میباشد.

زنجان، اعتمادیه، خیابان فیاض بخش، مابین خیابان های 13و14، پلاک 39 نقد 3,312,731,066 82/96 قدرالسهم مسکونی 307452

3

با وضعیت موجود دارای ماشین الات متراژ اعیان تقریبی میباشد.

ابهر، شهرک صنعتی نورین، جنب شرکت آریا بافت، خیابان 20 متری دوم، واحد شمالی نقد 71,700,400,000 1810 3992 صنعتی 307623

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 12 سهم مشاع از 96 سهم)، (ملک به صورت زمین مزروعی بوده و فاقد اعیانی می باشد).

زنجان، پائین کوه، جاده دو اسب نقد 6,767,999,999 7,519,999,999 7520 مزروعی 307457

5