شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان زنجان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/74 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/02 لغایت 99/07/12 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/13می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/07/20 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : زنجان، میدان انقلاب، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، روبروی هتل سپید، ساختمان ستاد مدیریت شعب بانک ملت استان زنجان، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان،

تلفن: 33108144-024

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

خرمدره، خیابان امام خمینی(ره)، پشت نمایندگی سایپا نقد 42293519712 52866899640 1172/06 1505/9 مسکونی

306632

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 2573 سهم از 4800 سهم)  با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

ابهر، بلوار معلم، 8 متری سوم، پلاک 9 نقد 2766578047 3688770729 137/63 قدرالسهم مسکونی

306075

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/625 سهم مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(عرصه بعد از اصلاح 940/50 متر مربع و ملک دارای خلاف ساختمانی می باشد).

صائین قلعه، خیابان امام خمینی، نرسیده به مسجد صاحب الزمان، کوچه ایمان، پلاک 9 نقد 3091436250 4121915000

292/75

1020 مسکونی 306526 3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60