شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان زنجان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/52 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/15 لغایت 99/05/26 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/05/27می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/06/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : زنجان، میدان انقلاب، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، روبروی هتل سپید، ساختمان ستاد مدیریت شعب بانک ملت استان زنجان، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان،

تلفن: 33108144-024

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک3/009 دانگ مشاع از ششدانگ)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

خرمدره، خیابان جمال الدین، کوچه شهید ملک علی بابایی، نبش نیلوفر5، پلاک 45 نقد و اقساط 1,653,295,050 256/24 140/15 مسکونی 307359

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 2573 سهم از 4800 سهم)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

ابهر، بلوار معلم، 8 متری سوم، پلاک 9 نقد و اقساط 3,135,455,120 3,688,770,729 137/63 قدرالسهم مسکونی 306075

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 26/965 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف بوده و مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

زنجان، خیابان امام خمینی، کوچه فصاحتی، پلاک 32/1 نقد و اقساط 2,925,702,500 338 194/8 مسکونی 307402

3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//زمین

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60