شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

    09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه اعیان عرصه کاربری کد شناسه

ردیف

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 36/34 سهم از 96 سهم) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (اعیانی ها شامل زیرزمین 210 متر مربع ،همکف 230 متر مربع ،طبقات 240 متر مربع می باشد. ملک دارای 4 باب تجاری به مساحت 70 متر مربع می باشد- ملک دارای خلافی می باشد.)

کیلومتر 55 زنجان به بیجار – ایجرود ، شهرستان حلب ، خیابان امام خمینی ، باند کندرو سمت جنوبی نقد 3,429,587,500 4,286,984,375 487 305/3 مسکونی-تجاری 306893

1

با وضعیت موجود – ملک مشاعی( سهم بانک 12 سهم از 96 سهم ) – (ملک به صورت زمین مزروعی بوده و فاقد اعیانی می باشد- مورد معامله اراضی مزروعی دیمزار با قابلیت تبدیل به کاربری مسکونی است .قسمتی از پلاک مذکور به مساحت 1606/8 مترمربع خارج از محدوده قانونی مصوب شهر و داخل در حریم شهر و مابقی در داخل محدوده قانونی و حریم شهر و کلا در طرح خیابان و فضای سبز کمربندی شمالی واقع گردیده است و انتقال عرصه در صورت نداشتن موانع قانونی از سایر ادارات و سازمان های و نیز عدم تغییر کاربری برای املاک خارج از محدوده از نظر شهرداری بلامانع است)

زنجان – پایین کوه – جاده دو اسب نقد 7,520,000,000 9,400,000,000 _ 7520 مزروعی 307457

2