شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان سمنان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/42 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/13 لغایت 99/06/24 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/06/25می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/06/31 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : سمنان، بلوار 17 شهریور، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، طبقه 3

تلفن: 33337256-023

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجودملک مشاعی(سهم بانک 6211435316 سهم از  31410000000 سهم ششدانگ) فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.مقدار اعیان تقریبی می باشد.(عرصه مشتمل بر 4 قطعه می باشد – صرفا مالکیت مشاع از عرصه قطعه 57 به متراژ 8461/38 در مالکیت بانک می باشد.) سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز 1، نبش خیابان های توسعه، توسعه 3 نقد 10,472,033,023 12,320,038,850 9518/199 8461/38 صنعتی 306913 1
با وضعیت موجود (ملک دارای 105/80 متر مربع نیم طبقه می باشد) طبق اعلام شهرداری قسمتی از ملک تجاری قسمتی میراث تاریخی است. سمنان، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهار راه مازندران، محل قدیم بانک ملت نقد و اقساط 45,210,600,000 50,234,000,000 253/8 126/9 تجاری 920 2
نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 40 درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60