شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان سمنان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/79 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/08/08 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/08/10می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/08/14 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : سمنان، بلوار 17 شهریور، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، طبقه 3

تلفن: 33337256-023

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 3/25 دانگ مشاع از ششدانگ) – ( ملک دارای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری میباشد و دارای تخلفات مبنی بر اضافه بنای مازاد بر تراکم در طبقه 4 به مقدار 261/8 متر مربع و تعداد کسری پارکینگ به میزان یک واحد و پیش آمدگی (کنسول) 14 متر مربع میباشد.)

گلشهر، خیابان پژوهش، کوچه نور، پلاک 324 و 326 قطعه جنوبی نقد 32,767,312,500 36,408,125,000 1429/5 378 مسکونی 304364

1

با وضعیت موجود ( حسب اعلام سازمان عمران و باز آفرینی فضای شهری در طرح تملک آن سازمان قرار دارد).

سمنان، چهار راه مازندران، ابتدای خیابان طالقانی، محل قدیم بانک ملت نقد 134,800,000,000 168,500,000,000 1630 1016/65 تجاری 1139

2

با وضعیت موجود متراژ اعیان تقریبی میباشد ( ملک بدون احتساب ماشین آلات و تجهیزات – خریدار متعهد میگردد تا زمان تعیین تکلیف ماشین الات بعنوان امین اموال بانک در خصوص ماشین آلات اقدام نماید.)

سمنان، شهرک صنعتی شرق، منتهی الیه ضلع شمال شرقی شهرک نقد و اقساط 521,712,000,000 579,680,000,000 41071/2 344900 صنعتی 9789

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 6211435316 سهم از  31410000000 سهم ششدانگ) فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد مقدار اعیان تقریبی می باشد. (عرصه مشتمل بر 4 قطعه میباشد- صرفا مالکیت مشاع از عرصه قطعه 57 به متراژ 8461/38 در مالکیت بانک می باشد).

سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز 1، نبش خیابان های توسعه، توسعه 3 نقد و اقساط 11,088,034,965 12,320,038,850 9518/199 8461/38 صنعتی 306913

4

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

25%

صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

12 %

24

13 %

36

14 %

48

15%

60

16%

78

17%

84

18%

96