شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان سیستان و بلوچستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/61 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/05 لغایت 99/06/15 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/06/18 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/06/24 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد(.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: زاهدان، خیابان آزادی ، مقابل پارک شهر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت- اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33254683 – 33254679-054

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 40درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60
توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 8075 سهم مشاع از 15330 سهم ششدانگ)دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک مذکور مشتمل بر دو پلاک ثبتی به متراژ 575/90 و 360 متر مربع میباشد.
اعیانی احداثی شامل دو ساختمان بوده ساختمان قدس 1240 متر مربع و ساختمان چمران 2192/32 متر مربع می باشد.
زاهدان خیابان قدس نبش قدس 5 نقد 30/555/357/534 3432/32 935/9 خدماتی 11145 1
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. ایرانشهر بلوار ازادی شمالی ک 15 روبروی فضای سبز نقد 1/316/000/000 126 280/25 مسکونی 306240 2
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. (همکف 156 متر مربع و 20 متر اتاق بصورت انباری ایرانشهر خیابان فردوسی فردوسی 14 نقد 1/445/000/000 176 340/62 مسکونی 306491 3
با وضعیت موجود (اعیانی ریزش کرده و فاقد درب و پنجره می باشد.) خاش خ سعدی سعدی 3 منزل چهارم سمت راست نقد 1/368/300/000 130 556/5 مسکونی 9947 4
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. ایرانشهر خیابان درزاده کوچه درزاده 17 نقد و اقساط 2/986/650/000 170 241/33 مسکونی 10755 5
با وضعیت موجود فاقد اعیان و اشتراک اب و برق می باشد. ایرانشهر خیابان کارگر کارگر 43 نقد و اقساط 740/000/000 585/27 مسکونی 306492 6
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. ایرانشهر خیابان کارگر  کارگر 17 سمت راست نبش کوچه نقد و اقساط 2/650/210/000 165/75 395/88 مسکونی 307105 7