شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/7 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/06/06 لغایت 1400/06/15 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و  نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10% حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود- ملک دارای اصلاحی (15/4 مترمربع)  – اعیان متروکه می باشد.

سورمق – خیابان عاشورا –  کوچه سوم نقد *** 910,000,000 60 338/43 مسکونی 304607

1

با وضعیت موجود- ملک مشاعی( سهم بانک 38/63 سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ اعیان ) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. – عرصه وقفی می باشد و اعیانی شامل (طبقه همکف مسکونی 70 مترمربع و باریکسازی طبقه همکف مسکونی 22/5 مترمربع و روباز سمت حیاط در طبقه همکف 4 مترمربع می باشد.)- عرصه دارای اصلاحی و رعایت پخ الزامی است.

شیراز بلوار فرصت شیرازی خ احد ده بزرگی کوچه سه سمت راست نبش سمت چپ فرعی اول پلاک 236 نقد *** 3,940,260,000 96/5 158 مسکونی 305865

2

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 2/799دانگ مشاع از ششدانگ) – دارای تاسیسات و متعلقات ( شامل 16 قلم طبق لیست کارشناسی ) – متراژاعیان تقریبی می باشد.

فارس شهرک صنعتی اقلید کارخانه شیر پاستوریزه اقلید نقد *** 32,726,170,000 4076 21249 صنعتی 10227

3

با وضعیت موجود (ملک فاقد شیرآلات و تجهیزات بوده و سیستم سرمایشی نصب نگردیده و در خصوص سیستم گرمایشی نیز صرفاً لوله کشی پکیچ و رادیاتور نصب شده است)

کوار – خیابان پاسداران – کوچه نارون –  سمت چپ قطعه پنجم – طبقه دوم – واحد 4

نقد و اقساط *** 7,000,000,000 196/35 قدرالسهم مسکونی 306998

4