شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان فارس را از طریق مزایده عمومی شماره 99/112 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/22 لغایت 99/10/01 از ساعت 8:30 الی 14:00 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/01 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/08 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : شیراز، بلوار چمران، ساختمان مدیریت بانک ملت، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 071-36269336-36269316

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه

متراژ

کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود، ملک مشاعی(سهم بانک 6/865 سهم از 21 سهم)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(عرصه اوقافی میباشد)

شیراز، شهر جدید صدرا، بلوار البرز، کوچه البرز1، ذرب از ساختمان، فیمابین مجتمع مسکونی سهند و مجتمع مسکونی شمیم نقد 39,228,571,430 6541/9 2504/6 مسکونی 304550

1

با وضعیت(ملک دارای کمیسیون ماده صد میباشد ملک شامل : زیرزمین (با کاربری پارکینگ) به متراژ 165 متر مربع و همکف با متراژ 210 متر مربع (تجاری) و نیم طبقه به متراژ 98 متر مربع میباشد)

شیراز، بلوار رحمت، پل رضوان، قبل از بلوار نواب صفوی نقد 97,000,000,000 500 275 تجاری 333

2

با وضعیت موجود کوار، خیابان پاسداران، کوچه نارون، سمت چپ، قطعه پنجم، طبقه دوم، واحد 4 نقد و اقساط 6,200,000,000 196/35 قدرالسهم مسکونی 306998

3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 %

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24
13 %

36