شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره1400/5 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/05 لغایت 1400/05/13 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/23 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم
  3. صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس  WWW.MaadMellat.ir  قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

5 آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک

09107861783  تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود، ملک مشاعی (سهم بانک 6.865 سهم مشاع از 21 سهم اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.( ملک با عرصه اوقافی دارای دو بلوک هفت طبقه که 70 درصد عملیات ساختمانی آن انجام پذیرفته)

فارس – شیراز – شهر جدید صدرا- بلوار البرز – کوچه البرز یک – درب از ساختمان فیمابین مجتمع مسکونی سهند و مجتمع مسکونی شمیم نقد *** 55,573,809,524 6541.9 2504.6 مسکونی 304550

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/905 سم مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

شیراز – بلوار دکتر حسابی – خیابان شیمی گیاه – کوچه 5 – ساختمان غزال – زیرزمین – واحد 1 نقد *** 11,064,166,667 124.6 قدرالسهم مسکونی 306500

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(4/35 مترمربع از اعیان بالکن مسقف جلو باز است – ملک دارای انباری (3/35 مترمربع) و پارکینگ (13 مترمربع) می باشد)

شیراز – خیابان انقلاب اسلامی – کوچه 9 – پلاک 4 – ساختمان آرتین – طبقه اول – واحد جنوبی نقد *** 15,000,000,000 101.3 قدرالسهم مسکونی 307412

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 29/65 سهم مشاع از 100 سهم اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(عرصه اوقافی-  ملک دارای 95 مترمربع مسکونی در طبقه همکف ، 95مترمربع مسکونی در طبقه اول و 22 مترمربع  روباز سمت حیاط و 3/5 مترمربع روبسته سمت معبر می باشد.)

شیراز – خیابان احمدی شمالی – کوچه 2 – سمت راست – نبش کوچه 2/1 نقد *** 3,469,050,000 215.5 180 مسکونی 307427

4

با وضعیت موجود (ملک فاقد پایان کار-  دارای کمیسیون ماده صد می باشد ملک شامل: زیرزمین (با کاربری پارکینگ) به متراژ 165 مترمربع و همکف با متراژ 210 مترمربع (تجاری) و نیم طبقه به متراژ 98 مترمربع می باشد- بدون پایانکار و بر اساس پروانه ساخت – در صورت وجود اضافه بنا این متراژ با فرض تخلف ساختمانی ارزیابی و به ثمن معامله اضافه می گردد.)

شیراز – بلوار رحمت – جنب پل رضوان – قبل از بلوار نواب صفوی نقد 85,000,000,000 100,000,000,000 500 275 تجاری 333

5

با وضعیت موجود (ملک شامل زیرزمین187/65 ، همکف 137 و نیم طبقه همکف (بالکن) 50/65 می باشد.)

شیراز – بلوار امیرکبیر – چهاراه باهنر (ریشمک) – ساختمان دریس نقد و اقساط *** 133,000,000,000 375.3 قدرالسهم تجاری 2563

6