شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان قزوین را از طریق مزایده عمومی شماره  99/84 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ99/07/21 لغایت 99/08/03 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/08/03 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/08/10 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: قزوین، بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی، روبروی دانشگاه رجاء، مدیریت شعب بانک ملت استان قزوین، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33673079

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  ملک مشاعی(سهم بانک 3/96875 سهم مشاع از ششدانگ)

قزوین، مینودر، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای کوچه شورای حل اختلاف نقد 109,802,083,335 2371/72 3764/52 کارگاهی 304318

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

تاکستان،  خیابان 22 بهمن شمالی، خیابان دکتر حسابی، نبش کوچه دانش نقد 12,600,000,000 14,000,000,000 225 2/199 مسکونی 306805

2

با وضعیت موجود

قزوین، خیابان سعدی، روبروی کوچه شهید سرلشکر بابایی نقد 76,000,000,000 171/3 قدرالسهم تجاری 1497

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک به مقدار 5/44 متر مربع در حد شرق به صورت پیشرفتگی می باشد.)

قزوین، خیابان نادری جنوبی، کوچه محمودیان، پلاک 24 نقد 6,200,000,000 114/14 قدرالسهم مسکونی 306830

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

بوئین زهرا، شهرک کارمندان، کوچه سفیر، امید 10 نقد 13,500,000,000 15,000,000,000 390/62 200 مسکونی 307386

5

با وضعیت موجود (تحویل ملک پس از شش ماه می باشد.)

قزوین، خیابان امام خمینی(ره) نقد 288,000,000,000 320,000,000,000 2043/36 622/75 تجاری 432

6

با وضعیت موجود بغیر ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.متراز اعیان تقریبی می باشد(ملک فاقد انشعاب آب است). جاده قدیم قزوین- تهران، کیلومتر 18، شهرک صنعتی حصار خروان نقد 18,500,000,000 1486 3185 صنعتی 307248

7