شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان قزوین را از طریق مزایده عمومی شماره  99/122 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/24 لغایت 99/10/04 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/10/04 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روزچهار شنبه مورخ 99/10/10 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: قزوین، بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی، روبروی دانشگاه رجاء، مدیریت شعب بانک ملت استان قزوین، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33673079

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  ملک مشاعی(سهم بانک 3/96875 سهم مشاع از ششدانگ)

قزوین، مینودر، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای کوچه شورای حل اختلاف نقد 109,802,083,335 2371/72 3764/52 کارگاهی 304318

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

تاکستان،  خیابان 22 بهمن شمالی، خیابان دکتر حسابی، نبش کوچه دانش

نقد و اقساط 14,000,000,000 225 2/199 مسکونی 306805

2

با وضعیت موجود

قزوین، خیابان سعدی، روبروی کوچه شهید سرلشکر بابایی نقد 76,000,000,000 171/3 قدرالسهم تجاری 1497

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

جاده قدیم قزوین، تهران، کیلومتر 18، شهرک صنعتی حصار خروان بر، ضلع غربی خیابان اصلی، شرکت صنایع کارتن پارس نقد 1,500,000,000 100 913/09 مزروعی 307249

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

بوئین زهرا، شهرک کارمندان، کوچه سفیر، امید 10 نقد و اقساط 15,000,000,000 62/390 200 مسکونی 307386

5

با وضعیت موجود (ملک شامل دو طبقه زیرزمین(پارکینگ و موتورخانه و تجاری) به ئمساحت 645/60 و همکف (تجاری) به مساحت 326/55 متر مربع و نیم طبقه (بالکن تجاری) به مساحت 120/60 متر مربع و طبقات بالای همکف (تجاری) به مساحت 950/61 متر مربع همراه با تاسیسات و انشعابات و امتیازات می باشد.تحویل ملک پس از شش ماه می باشد.)

قزوین، خیابان امام خمینی(ره) نقد 320,000,000,000 2043/36 622/75 تجاری 432

6

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(متراژ اعیان مقدار 6/6 متر مربع پیشرفتگی در حد شمال و مقدار 1/15 متر مربع تراس مسقف( مقدار 6/7 متر مربع پیشرفتگی در حد شرق است).

محمدیه منطقه 3، بلوار رجایی، گلبرگ4، پلاک 17 نقد 3,500,000,000 82/55 قدرالسهم مسکونی 305337

7

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/75 سهم از ششدانگ)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.0(ملک دارای چاه آب و درختان مثمر میباشد).

کوهین – جنب پاسگاه کوهین – خیابان حافظ (به سمت روستای طزرکش ) – گاوداری محمدخانی نقد 8,875,000,000 1200 24102/5 کشاورزی 306337

8

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36