شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان قم را از طریق مزایده عمومی شماره 99/108 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/15 لغایت 99/09/24 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/09/25می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/29 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : قم، خیابان امام خمینی (ره)،  جنب پمپ بنزین، مدیریت شعب بانک ملت، طبقه سوم، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 23-36708020-025

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

قم، 30 متری قائم، پلاک 24 مجتمع اسکان طبقه 2 نقد 12,284,400,000 102/4 قدرالسهم مسکونی 307684

1

با وضعیت موجود(نیم طیقه ملک بمساحت تقریبی 25 متر مربع تخریب و اعیان موجود 115 متر مربع میباشد.)

قنوات، خیابان حضرت ولیعصر(عج)، خیابان مروارید، کوچه بسیج نقد 5,400,000,000 115 143/5 مسکونی 6368

2