شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان قم را از طریق مزایده عمومی شماره 99/86 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/15 لغایت 99/07/24 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/07/24می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/30 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : قم، خیابان امام خمینی (ره)،  جنب پمپ بنزین، مدیریت شعب بانک ملت، طبقه سوم، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 23-36708020-025

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 69 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

قم، خیابان ایستگاه، کوچه 14، نبش بن بست دوم، پلاک 65و 67 نقد 15,381,250,000 662 320/33 مسکونی 10379

1

با وضعیت موجود (عرصه وقفی می باشد.)

جعفریه، بلوار شهید مطهری، شعبه سابق بانک ملت نقد 18,400,000,000 509/29 573/85 مسکونی-تجاری 1773

2

دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(عرصه پس از اصلاح 190 متر مربع می باشد.)

قم، بلوار کاشانی، کوچه 78، پلاک 13 نقد و اقساط

15,380,000,000

466 200 مسکونی

307314

3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60