شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان لرستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/88 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/04 لغایت 99/09/16 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/09/19می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/09/24 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : خرم آباد، خیابان علوی، حد فاصل میدان امام و میدان امام حسین (ع) ، مدیریت شعب بانک ملت استان لرستان، طبقه اول، اداره تدارکات و ساختمان،

تلفن: 33434940- 33405303

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

306419

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری

کد شناسه

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک دارای عقب نشینی می باشد.)

کوهدشت، رومشگان، بلوار امام، خیابان ایثارگران، کوچه شهید شیرودی، حیاط دوم نقد 1500000000 127 145/8 مسکونی

7090

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 67/53 سهم از 96 سهم) دارای ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.متراز اعیان تقریبی می باشد.

دورود، کیلومتر 6 جاده قدیم بروجرد داریاب سنگبری بهنما نقد 30458140313 33842378125 3233 18948 صنعتی

304990

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.متراز اعیان تقریبی می باشد.(دارای چاه نیمه عمیق و امتیاز برق 100 کیلو وات، تراتس و متعلقات و آب و گاز منصوبه میباشد).

درود، چغابدار، شهرک صنعتی نقد 6300000000 7000000000 783/2 1550/5 صنعتی

306420

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک ششدانگ عرصه و اعیان و 2/784 دانگ از 6 دانگ ماشین آلات ) متراز اعیان تقریبی می باشد.

خرم آباد، جاده کمربندی خرم آباد، جنب پمپ بنزین میرزایی نقد 116615200000 5155 20016/50 صنعتی

305660

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 763826058 سهم مشاع از 1021566000 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد

ازنا، میدان اصغر آباد، کوچه شهید مهدوی، کوچه باهنر نقد 3448098555 3831220617 102/48 قدرالسهم مسکونی

307275

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

نوآباد، خیابان رضوان نقد 2805000000 3300000000 149/7 قدرالسهم مسکونی

10740

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. پلدختر روستای مورانی نقد 286875000 337500000 66 396 مسکونی

11271

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک3/682 دانگ از 6 دانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان علوی – کوچه شهید چنگانی نقد 16,952,541,666 19,944,166,666 342 305/52 مسکونی

304466

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم نقد 535,500,000 630,000,000 120 557/65 مسکونی

304498

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک سه دانگ مشاع) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم

نقد

 

255,000,000

300,000,000

 

100

 

548

 

مسکونی

 

304499

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم نقد

 

399,500,000

 

470,000,000

 

150

 

364

 

مسکونی

 

304500

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم

نقد

 

425,000,000

 

500,000,000

 

130

 

345

 

مسکونی

 

304501

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم نقد 552,500,000

 

650,000,000

 

140

 

296/25

 

مسکونی

 

304502

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم نقد 433,500,000

 

510,000,000

 

100

 

360/73

 

مسکونی

 

304503

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – رومشکان – روستای بازوند

 

نقد

 

1,360,000,000

 

1,600,000,000

 

120

 

244/36

 

مسکونی

 

304865

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – رومشکان – روستای بازوند

 

نقد

 

1,360,000,000

 

1,600,000,000

 

170

 

526/01

 

مسکونی

 

304866

 

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد متراز اعیان تقریبی می باشد. (ملک دارای استخر مخروبه به متراژ 100 مرمربع می باشد.)

خرم آباد – شهرک صنعتی شماره 2 نقد

 

11,900,000,000

 

14,000,000,000

 

708

 

2645

 

صنعتی

 

305334

 

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/761 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – بلوار 60 متری شهید شفیع پور – خیابان ضامن آهو – خیابان نیکان یکم – کوچه نیاکان سوم – روبروی مدرسه نقد

 

2,679,013,581

 

3,151,780,683

 

91/42

 

قدرالسهم

 

مسکونی

 

305464

 

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 66/25 سهم مشاع از 96سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سه راه طالقانی کوچه بامداد مقابل دکل ایرانسل کوچه بامداد پلاک 60 نقد

 

2,932,942,708

 

3,450,520,833

 

193/43

 

137/23

 

مسکونی

 

305630

 

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک3/0420 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – روستای اشتره گل گل نقد

 

2,844,270,000

 

3,346,200,000

 

255

 

862

 

مسکونی

 

305947

 

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد متراز اعیان تقریبی می باشد.

بیرانشهر(چغلوندی) – میدان ولی عصر – شهرک شهید بهشتی – خیابان 32 متری نقد

 

19,975,000,000

 

23,500,000,000

 

1012

 

5437

 

صنعتی

 

306071

 

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک51/01 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان مدرس – کوچه شهید محسن گودرزی – پلاک 29 نقد

 

4,516,510,417

 

5,313,541,667

 

338/15

160

 

مسکونی

 

306076

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان بوعلی – گلستان 10 نقد

 

2,890,000,000

 

3,400,000,000

 

141/02

 

قدرالسهم

 

مسکونی

 

306203

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان بوعلی – گلستان 10 نقد

 

2,550,000,000

 

3,000,000,000

 

123/86

 

قدرالسهم

 

مسکونی

 

306204

 

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 29/69 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – شهرک اندیشه – فاز 3 – کوچه کاج 1 – پلاک 46 نقد

 

4,994,723,958

 

5,876,145,833

 

214/9

 

192/28

 

مسکونی

 

306299

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نورآباد – خیابان 24 متری طالقانی – کوچه شهید حقی نقد

 

2,890,000,000

 

3,400,000,000

 

138

 

167/9

 

مسکونی

 

306316

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

دورود – انگشته – میعاد 24 – بن بست اول – سمت چپ نقد

 

4,420,000,000

 

5,200,000,000

 

231

 

172/23

 

مسکونی

 

306329

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

الشتر – روستای چشمه برقی نقد 1,702,295,000 2,002,700,000 _ 200/27 مسکونی

306391

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان رازی – خیابان گلشن دوم – بلوار کشاورز

نقد

1,738,046,000 2,044,760,000 65/96

قدرالسهم

مسکونی

306393

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

الشتر – انتهای خیابان آیت اله بروجردی – پایین تر از هلال احمر – داخل کوچه (باباخان امامی) نقد  

1,700,000,000

 

2,000,000,000 108/84 162/74 مسکونی

306419

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک3/738 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان 60متری – بعد از هزاردستگاه – بن بست آفتاب 5 – حیاط دوم نقد 4,444,724,970 5,229,088,200 139/89 قدرالسهم مسکونی

306471

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروزآباد – بلوار شورا نقد 2,890,000,000 3,400,000,000 220/19 106/33 مسکونی

306583

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروزآباد – بلوار امام (ره) – خیابان سعدی نقد 2,677,500,000 3,150,000,000 210 194/36 مسکونی

306584

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروز آباد – بلوار شورا نقد 3,060,000,000 3,600,000,000 193 283/72 مسکونی

306585

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک74/938 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (طبق گزارش کارشناسی ملک دارای 13 مترمربع مغازه بدون جواز می باشد.)

بروجرد – خیابان 30 متری انقلاب – جنب حسینیه عشایر – نبش کوچه لشنی – پلاک یک نقد 1,791,486,563 2,107,631,250 181 99/07 مسکونی

306831

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – ویسیان – خیابان فرهنگ – کوچه نیلوفر 1 نقد 1,105,000,000

 

1,300,000,000

 

120

 

252/64

 

مسکونی

 

306878

 

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. الشتر خ بروجردی روبروی منبع اب پ400 نقد 8,585,000,000 10,100,000,000 271 170 مسکونی

7085

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 34/87 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(طبق گواهی پایانکار کاربری ملک تجاری – مسکونی – کنسول و انباری مسکونی بوده)

بروجرد- انتهای خ شریعتی – نرسیده به سه راه طالقانی روبروی درمانگاه نقد 4,71,361,354 5,848,660,417 424/85 159/85 مسکونی-تجاری 10414
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – کوی طلاب ایرانمهر 14

نقد

3,625,760,000 4,265,600,000 133/3 قدرالسهم مسکونی

305961

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/035 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. خرم آباد- گلدشت شرقی – خیابان اصلی باباطاهر – خیابان فرعی ششماد سوم – سمت راست – درب 3 نقد 2,382,021,900 2,977,527,375 98/39 قدرالسهم مسکونی

305465

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک3/311 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان شهید رضایی – کوچه ایران – کوچه دوم – دست چپ نقد 1,854,216,000 2,317,770,000 240 111/6 مسکونی 305508
با وضعیت موجود (اعیان تخریب گردیده است) نورآباد دلفان – الفت آباد نقد 2,250,000,000 3,000,000,000 _ 3000 مسکونی

304473

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نورآباد – سه راه ولیعصر- کوچه شهید مهدوی -پلاک 29 نقد 1,830,000,000 2,440,000,000 202 117/3 مسکونی 10045
با وضعیت موجود بروجرد – خیابان نظامی گنجوی – کوچه کارگر – پلاک 54 نقد و اقساط 1,300,000,000 93/3 102 مسکونی

306089

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر – میدان شهدا – رسالت شمالی – کوچه رسالت 4 نقد و اقساط 1,000,000,000 75 119/51 مسکونی 306161
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک2/166 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. الیگودرز – خیابان فرهنگ – کوچه شهید حاتمی نقد و اقساط 1,660,600,000 225 250 مسکونی

306542

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 52/11 سهم مشاع از 96 سهم ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان امام حسین ع – جنب پارک نسترن – کوچه روستایی – پلاک 12 نقد و اقساط 868,500,000 180/05 100 مسکونی 307096
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(متراز اعیانی طبق پایانکار147/91 مترمربع می باشد ) بروجرد – خیابان وحدت – مقابل زورخانه – کوچه ظفر – کوچه مروت پلاک 30 نقد و اقساط 2,700,000,000 88/16 104/35 مسکونی

307107

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – ماسور – خیابان نیلوفر – کوچه نیلوفر 8 نقد و اقساط

 

2,500,000,000 103 153/49 مسکونی 307222
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 41/75 سهم مشاع از 96 سهم ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. بروجرد – شهرک ایثار – 16متری شهرداری – کوچه شقایق 5 – پلاک 20 نقد و اقساط 3,044,270,833 144/1 162 مسکونی

307227

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/244 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان طالقانی – خیابان نظامی گنجوی – کوچه شهید چیتی – پلاک 3 نقد و اقساط 1,414,666,667 64/39 قدرالسهم مسکونی 307254
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 32/507 سهم مشاع از 96 سهم)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. بروجرد – کشتارگاه – بلوار کشاورز – اسدآباد – کوچه نصر 7 – پلاک 2 نقد و اقساط 948,120,833 231/2 154/01 مسکونی

307255

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر – کوی پاسداران – شهریار 7 نقد و اقساط 2,900,000,000 194 150 مسکونی 306162
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد الشتر-میدان شهید باهنر-خیابان قهرمان- خیابان امام علی – کوچه غدیر یک نقد و اقساط 5,700,000,000 130 180 مسکونی

304227

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

لرستان – کوهدشت – رو مشگان – روستای بازوند نقد و اقساط 1,400,000,000 160 372/53 مسکونی 304863
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. لرستان – کوهدشت – رومشگان – روستای بازند نقد و اقساط 1,070,000,000 90 211/84 مسکونی

304864

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد.(تعداد 21 اصله درخت مثمر و غیر مثمر کارشناسی شده همچنین دارابودن چاه عمیق)

لرستان – نورآباد- شهرک صنعتی شهرستان دلفان- شرکت شیرواره نقد و اقساط 43,961,000,000 1588 2800 صنعتی 305554
با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک30/52 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. بروجرد – خیابان طالقانی – کوچه شهید گیوه کی – پلاک 7 نقد و اقساط 1,080,916,666 119/69 110/5 مسکونی

306833

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک3/706 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – گلدشت غربی – انتهای کوچه نوروز – خیابان خواجه نصیرالدین طوسی نقد و اقساط 2,779,500,000 101/91 قدرالسهم مسکونی 306862
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد دلفان – خیابان 20 متری آزادگان – روبروی کوچه آزادگان پانزدهم نقد و اقساط 12,000,000,000 402/5 200 مسکونی

307054

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

دلفان – آزادگان – روبروی مسجد امام سجاد ع نقد و اقساط 6,000,000,000 322 200 مسکونی 307055

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراز اعیان تقریبی می باشد.

شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد نقد و اقساط 147,302,100,000 163,669,000,000 1420 5000 صنعتی 305686
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. درود-خیابان ساحلی-بین گلستان 9و10 پلاک 160 نقد و اقساط 6,608,700,000 7,343,000,000 328/5 576/25 مسکونی

305688

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. الشتر – خیابان گلزار شهدا – بن بست 6 متری – انتهای کوچه نقد و اقساط 4,950,000,000 5,500,000,000 85 352 مسکونی

306097

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک2/793 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – گلدشت شرقی – خیابان پروین – خیابان پامچال – کوچه پامچال – قطعه ششم نقد و اقساط 2,882,376,000 3,202,640,000 172 قدرالسهم مسکونی 306938
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. الشتر – خیابان کمربندی – پاسداران شرق بالاتر از حمام شهرداری سابق نقد و اقساط 3,697,500,000 4,350,000,000 160 108 مسکونی

11129

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراز اعیان تقریبی می باشد.

دورود -جاده قدیم دورود – بروجرد – کیلومتر 7 شهرک صنعتی دورود نقد و اقساط 26,133,199,000 30,744,940,000 1210 4997/16 صنعتی 304486
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. پلدختر – روستای هلوش نقد و اقساط 1,445,000,000 1,700,000,000 220 789 مسکونی

304492

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت- میدان قدس-30 متری کمربندی نقد و اقساط 8,015,500,000 9,430,000,000 285 195/5 مسکونی

304771

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت خ خاقانی نرسیده به 30 متری تقاطع باهنر(کامل) نقد و اقساط 2,295,000,000 2,700,000,000 160 80/83 مسکونی

7087

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12%

24

13%

36

0

12

20%

صنعتی//مزروعی//با ماشین آلات

12%

24

13%

36

25%

صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین الات

14%

48

15%

60