شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره1400/5 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/05 لغایت 1400/05/13 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/23 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم
  3. صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس  WWW.MaadMellat.ir  قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نماین

5 آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک

تلفن دفتر مرکزی: 88872200(داخلی106 )  09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان رقیه – کوچه اول نقد *** 9,200,000,000 121 149/96 مسکونی 11184

1

با وضعیت موجود (ملک فاقد اعیان می باشد.)

نورآباد دلفان – الفت آباد نقد *** 7,500,000,000 _ 3000 مسکونی 304473

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد . بخش ویسیان – نرسیده به ویسیان مرکزی – روستای زهراکار – واحد پذیرایی معینی نقد *** 3,500,000,000 252 695/24 رفاهی 304474

3

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراز اعیان تقریبی می باشد.

دورود -جاده قدیم دورود – بروجرد – کیلومتر 7 شهرک صنعتی دورود نقد *** 34,732,187,000 4997/16 صنعتی 304486

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر – روستای هلوش نقد *** 4,350,000,000 220 789 مسکونی 304492

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر – روستای هلوش نقد *** 1,600,000,000 190 235 مسکونی 304493

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک سه دانگ مشاع) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر روستای پاعلم نقد *** 750,000,000 100 548 مسکونی 304499

7

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر – روستای پاعلم نقد *** 1,650,000,000 140 296/25 مسکونی 304502

8

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

لرستان – کوهدشت – رو مشگان – روستای بازوند نقد *** 4,200,000,000 160 372/53 مسکونی 304863

9

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/761 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – بلوار 60 متری شهید شفیع پور – خیابان ضامن آهو – خیابان نیکان یکم – کوچه نیاکان سوم – روبروی مدرسه نقد *** 3,724,831,717 91/42 قدرالسهم مسکونی 305464

10

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/3111 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان شهید رضایی – کوچه ایران – کوچه دوم – دست چپ نقد *** 4,249,245,000 240 111/6 مسکونی 305508

11

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 66.25 سهم مشاع از 96سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سه راه طالقانی کوچه بامداد مقابل دکل ایرانسل کوچه بامداد پلاک 60 نقد *** 3,795,572,917 193/43 137/23 مسکونی 305630

12

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/0420 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – روستای اشتره گل گل نقد *** 2,458,950,000 255 862 مسکونی 305947

13

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – گلدشت شرقی – کوی فرهنگیان – پشت سیلو – کوچه گل سرخ دوم – روبروی مدرسه راهنمایی شهید فهمیده نقد *** 13,500,000,000 231/92 160/96 مسکونی 305948

14

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد- ملک دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بیرانشهر(چغلوندی) – میدان ولی عصر – شهرک شهید بهشتی – خیابان 32 متری نقد *** 28,000,000,000 1012 5437 صنعتی 306071

15

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 51/01 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان مدرس – کوچه شهید محسن گودرزی – پلاک 29 نقد *** 7,970,312,500 338/15 160 مسکونی 306076

16

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/8067 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت -خیابان داراب کوشکی – کوچه شهید محمدتقی جلیلیان نقد *** 6,633,174,750 198 279 مسکونی 306174

17

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان بوعلی – گلستان 10 نقد *** 8,000,000,000 123/86 قدرالسهم مسکونی 306204

18

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان رازی – خیابان گلشن دوم – بلوار کشاورز نقد *** 2,308,600,000 65/96 قدرالسهم مسکونی 306393

19

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/738 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان 60متری – بعد از هزاردستگاه – بن بست آفتاب 5 – حیاط دوم نقد *** 8,715,147,000 139/89 قدرالسهم مسکونی 306471

20

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروزآباد – بلوار شورا نقد *** 5,200,000,000 220/19 106/33 مسکونی 306583

21

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 74/938 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک دارای 13 مترمربع مغازه بدون جواز می باشد-  زیرزمین به مساحت 77 مترمربع (انبار مسکونی) و همکف ( 77/5 مترمربع مسکونی و 4/5 سرویس بهداشتی ) و 2/2 کنسول و 9 مترمربع خرپشته می باشد – طبق گزارش کارشناسی ملک دارای 181 مترمربع اعیانی داشته که مازاد آن از گواهی پایانکار بدون مجوز می باشد.)

بروجرد – خیابان 30 متری انقلاب – جنب حسینیه عشایر – نبش کوچه لشنی – پلاک یک نقد *** 2,966,295,833 170/2 99/07 مسکونی 306831

22

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/706 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – گلدشت غربی – انتهای کوچه نوروز – خیابان خواجه نصیرالدین طوسی نقد *** 4,406,248,700 101/91 قدرالسهم مسکونی 306862

23

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 10/02 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – مسیر خیابان شهید رضایی – نبش کوچه اسماعیلی نقد *** 1,722,187,500 396/34 282/75 مسکونی-تجاری 306907

24

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 2/793 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – گلدشت شرقی – خیابان پروین – خیابان پامچال – کوچه پامچال – قطعه ششم نقد *** 6,405,280,000 172 قدرالسهم مسکونی 306938

25

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/548 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – کرگانه – کوچه اندیشمند 4 – حیاط دوم – سمت چپ کوچه نقد *** 6,064,000,000 174 182/1 مسکونی 306949

26

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

دلفان – خیابان 20 متری آزادگان – روبروی کوچه آزادگان پانزدهم نقد *** 20,280,000,000 414 200 مسکونی 307054

27

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نورآباد  – آزادگان – فاز یک فرهنگیان – خیابان ساحلی شرقی امام سجاد ع نقد *** 14,830,000,000 322 200 مسکونی 307055

28

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – ماسور – خیابان نیلوفر – کوچه نیلوفر 8 نقد *** 3,500,000,000 103 153/49 مسکونی 307222

29

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 41/75 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – شهرک ایثار – 16متری شهرداری – کوچه شقایق 5 – پلاک 20 نقد *** 3,914,062,500 144/1 162 مسکونی 307227

30

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 763826058 سهم مشاع از 1021566000 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

ازنا – میدان اصغرآباد – کوچه شهید مهدوی – کوچه باهنر نقد *** 4,214,342,679 102/48 قدرالسهم مسکونی 307275

31

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد- ملک دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – جاده خرم آباد کوهدشت – شهرک صنعتی شماره 2 نقد *** 17,500,000,000 543 2000 صنعتی 307740

32

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.( ملک دارای عقب نشینی می باشد)

کوهدشت – رومشگان بلوار امام – خیابان ایثارگران – کوچه شهید شیرودی – حیاط دوم نقد *** 2,200,000,000 127 145/8 مسکونی 7090

33