شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

    09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک شامل همکف 116/28 مترمربع (که از این مساحت 23/76 مترمربع تجاری در دو دهنه و 92/52 مترمربع مسکونی) – طبق کارشناسی ملک دارای انشعابات می باشد.)

دورود – کوی الغدیر – فاز 1 – خیابان امام رضا ع – کوچه بهاران هشتم نقد 18,900,000,000 21,000,000,000 211/28 180 مسکونی-تجاری 306328

1

با وضعیت موجود- فاقد ماشین آلات- متراژ اعیان تقریبی می باشد- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(دارای چاه نیمه عمیق و امتیاز برق 100 کیلووات ، تراس و متعلقات و آب و گاز منصوبه می باشد.)

دورود – چغابدار – شهرک صنعتی نقد 11,050,000,000 13,000,000,000 783/2 1550/5 صنعتی 306420

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نورآباد – خیابان رضوان – روبروی منزل دکتر شیرخانی نقد 12,000,000,000 15,000,000,000 149/7 قدرالسهم مسکونی 10740

3

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ)-دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر روستای مورانی نقد 1,092,000,000 1,365,000,000 66 396 مسکونی 11271

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

الشتر-میدان شهید باهنر-خیابان قهرمان- خیابان امام علی – کوچه غدیر یک نقد 7,024,000,000 8,780,000,000 130 180 مسکونی 304227

5

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک3/682 دانگ از 6 دانگ)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان علوی – کوچه شهید چنگانی نقد 25,283,066,666 31,603,833,333 342 305/52 مسکونی 304466

6

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدخترروستای پاعلم نقد 1,288,000,000 1,610,000,000 120 557/65 مسکونی 304498

7

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر روستای پاعلم نقد 1,216,000,000 1,520,000,000 150 364 مسکونی 304500

8

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. پلدختر روستای پاعلم نقد 1,168,000,000 1,460,000,000 130 345 مسکونی 304501

9

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

پلدختر روستای پاعلم نقد 1,120,000,000 1,400,000,000 100 360/73 مسکونی 304503

10

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

لرستان – کوهدشت – رومشگان – روستای بازند نقد 2,200,000,000 2,750,000,000 90 211/84 مسکونی 304864

11

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – رومشکان – روستای بازوند نقد 2,640,000,000 3,300,000,000 120 244/36 مسکونی 304865

12

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

لرستان-کوهدشت- رومشگان – روستای بازوند نقد 3,600,000,000 4,500,000,000 170 526/01 مسکونی 304866

13

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد.

شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد نقد 38,168,800,000 47,711,000,000 1420 5000 صنعتی 305686

14

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – بلوار ولایت – بین نگارستان 20 و 21 نقد 56,800,000,000 71,000,000,000 270 397 مسکونی-تجاری 305882

15

با وضعیت موجود

بروجرد – خیابان نظامی گنجوی – کوچه کارگر – پلاک 54 نقد 1,304,000,000 1,630,000,000 93/3 102 مسکونی 306089

16

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

الشتر – خیابان گلزار شهدا – بن بست 6 متری – انتهای کوچه نقد 7,238,000,000 9,047,500,000 85 352 مسکونی 306097

17

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت – خیابان بوعلی – گلستان 10 نقد 7,896,000,000 9,870,000,000 141/02 قدرالسهم مسکونی 306203

18

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 29/69 سهم مشاع از 96 سهم) -دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – شهرک اندیشه – فاز 3 – کوچه کاج 1 – پلاک 46 نقد 5,195,750,000 6,494,687,500 214/9 192/28 مسکونی 306299

19

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

نورآباد – خیابان 24 متری طالقانی – کوچه شهید حقی نقد 7,040,000,000 8,800,000,000 138 167/9 مسکونی 306316

20

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

دورود – انگشته – میعاد 24 – بن بست اول – سمت چپ نقد 7,760,000,000 9,700,000,000 231 172/23 مسکونی 306329

21

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروزآباد – بلوار امام (ره) – خیابان سعدی نقد 4,949,760,000 6,187,200,000 210 194/36 مسکونی 306584

22

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سلسله – فیروز آباد – بلوار شورا نقد 4,520,000,000 5,650,000,000 193 283/72 مسکونی 306585

23

با وضعیت موجود – ملک مشاعی(سهم بانک30/52 سهم مشاع از 96 سهم) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان طالقانی – کوچه شهید گیوه کی – پلاک 7 نقد 1,017,333,334 1,271,666,667 119/69 110/5 مسکونی 306833

24

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – ویسیان – خیابان فرهنگ – کوچه نیلوفر 1 نقد 1,280,000,000 1,600,000,000 120 252/64 مسکونی 306878

25

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(متراژ اعیانی طبق پایانکار147/91مترمربع می باشد)

بروجرد – خیابان وحدت – مقابل زورخانه – کوچه ظفر – کوچه مروت پلاک 30 نقد 2,960,000,000 3,700,000,000 88/16 104/35 مسکونی 307107

26

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

خرم آباد – خیابان مجاهدین اسلام – روبروی بیمارستان شهید رحیمی – کوچه بن بست گلها . نقد 17,600,000,000 22,000,000,000 131 182 مسکونی 307179

27

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک 4/244 دانگ مشاع از ششدانگ) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – خیابان طالقانی – خیابان نظامی گنجوی – کوچه شهید چیتی – پلاک 3 نقد 1,414,666,666 1,768,333,333 64/39 قدرالسهم مسکونی 307254

28

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 32/507 سهم مشاع از 96 سهم) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

بروجرد – کشتارگاه – بلوار کشاورز – اسدآباد – کوچه نصر 7 – پلاک 2 نقد 893,942,500 1,117,428,125 231/2 154/01 مسکونی 307255

29

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

الشتر خ بروجردی روبروی منبع اب پ400 نقد 14,520,000,000 18,150,000,000 271 170 مسکونی 7085

30

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

کوهدشت خ خاقانی نرسیده به 30 متری تقاطع باهنر(کامل) نقد 5,936,000,000 7,420,000,000 160 80/83 مسکونی 7087

31

با وضعیت موجود – ملک مشاعی(سهم بانک 34/87 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(طبق گواهی پایانکار کاربری ملک تجاری – مسکونی – کنسول و انباری مسکونی بوده)

بروجرد- انتهای خ شریعتی – نرسیده به سه راه طالقانی روبروی درمانگاه نقد 5,550,141,666 6,937,677,083 424/85 159/85 مسکونی-تجاری 10414

32

با وضعیت موجود – دارای ماشین آلات – متراژ اعیان تقریبی می باشد.(تعداد 21 اصله درخت مثمر و غیر مثمر کارشناسی شده – دارای چاه نیمه عمیق)

لرستان – نورآباد- شهرک صنعتی شهرستان دلفان- شرکت شیرواره نقد 52,389,680,000 65,487,100,000 1588 2800 صنعتی 305554

33

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک2/166 دانگ مشاع از ششدانگ)- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

الیگودرز – خیابان فرهنگ – کوچه شهید حاتمی نقد 3,220,120,000 4,025,150,000 225 250 مسکونی 306542

34