شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان مازندران را از طریق مزایده عمومی شماره 99/69 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/06 لغایت 99/07/16  از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/07/19 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ساری، میدان امام، مدیریت شعب بانک ملت استان مازندران، طبقه چهارم، نمایندگی شرکت ماد (نیکران)

تلفن: 09111519450 – 33374700 – 33378192

اداره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان 33355073 – 33366572

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (عرصه پس از تعریض 1/260 متر مربع)

قائمشهر- کمربندی غربی از سمت راست خیابان تهران نرسیده به زیرگذر اسکندرکلا کوچه شهید فلاح پلاک دوم سمت چپ نقد 5,625,000,000 6,250,000,000 205 267 مسکونی 307088

1

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات مقدار اعیان تقریبی می باشد( مساحت کل بنا 2069 متر مربع می باشد که 1000 متر مربع آن فاقد پایانکار است).

بابل- جاده شهید صالحی بند پی شرقی- شهرک صنعتی رجه- خیابان گلستان- قطعه 3- 6c نقد 67,508,240,000 84,385,300,000 5/2154 68/2840 صنعتی 10817

2

با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات مقدار اعیان تقریبی می باشد.

کیاسر- شهرک صنعتی کیاسر- قطعه D 5- کارخانه بسته بندی ابتکار نقد 19,600,000,000 24,500,000,000 9/1571 4000 صنعتی 306479

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی ( سهم بانک دودانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

قائمشهر، خیابان 16 متری اول کوچه لاله 28، داخل فرعی، بن بست مقابل ساختمان ونوس 10، ساختمان ارگ طبقه سوم غربی

نقد

742,000,000 1,060,000,000 85/20 قدرالسهم مسکونی 304966

4