شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/3 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/03/22 لغایت 1400/03/30 از ساعت 8:30 الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

0910786178 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/65 دانگ مشاع از ششدانگ)

ساوه – جاده نوبران نقد *** 6,218,491,500 _ 200596/5 مزروعی 6631

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/04 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

فرمهین – بلوار امیرکبیر- جنب شهرداری نقد *** 6,992,000,000 196 498 مسکونی 306049

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 1/75 دانگ مشاع از ششدانگ ) فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد متراژ اعیان تقریبی می باشد.(ملک دارای منبع ذخیره آب به مساحت 26/60 مترمربع در زیرزمین می باشد)

ساوه – نوبران – شهرک صنعتی نقد *** 7,918,464,166 2616/25 3099/95 صنعتی 306597

3

با وضعیت موجود -ملک دارای عقب نشینی به میزان 42 مترمربع عرصه و 126 مترمربع اعیانی بوده که مقرر شده با رعایت عقب نشینی و اجرای ماده 45 شهرداری نسبت به واگذاری باقیمانده بنای طبقه همکف به صورت صددرصد تجاری که 32 مترمربع آن قانونی و 12 مترمربع آن راه پله طبقه فوقانی و زیرزمین  و مابقی به مساحت 76/8 مترمربع واگذاری تجاری با میزان عرصه و اعیانی مورد مسیری با نظر کارشناس رسمی دادگستری تهاتر و مابه التفاوت آن به شهرداری پرداخت گردد و هزینه تامین پارکینگ اخذ گردد که بانک با واریز مبلغ 100 میلیون ریال به حساب شهرداری پرداخت داشته است که بر اساس بررسی به عمل امده در ملک بر اساس توافقات و کارشناسی های صورت گرفته و مبالغ واریزی ، میزان 30 مترمربع تجاری شهرداری طلبکار می باشد که توافق گردید پس از تصویب کمیسیون ماده 5 کلیه مفاد توافق نامه رعایت و مازاد تجاری بر اساس ضوابط حال حاضر عوارضات قانونی به شهرداری پرداخت گردد. ملک دارای بنای غیرمجاز ، اضافه متراژ ، تغییر کاربری و جرائم حذف پارکینگ می باشد. براساس گزارش وضعیت خلاف ساختمانی مورخ 97/06/15 ملک دارای متراز 197/27 مترمربع مازاد بر تراکم داشته و تغییر کاربری فقط در زیرزمین از انباری مسکونی به انباری تجاری به میزان 125/72 م.م دارد ( مازاد تراکم زیرزمین 74/27 م.م و مازاد تراکم همکف و طبقه 1 هر کدام 61/50 م.م ) و متراژ پارکینگ و اداری 61/5 کسری خلاف دارد . ملک به متراژ 0/8 مترمربع عقب نشینی دارد (متراژ عرصه پس از اصلاحی 218/8 مترمربع است) .

اراک – خیابان محسنی – بانک ملت شعبه بازار نقد 82,530,000,000 91,700,000,000 574/25 219/6 مسکونی-تجاری 4403

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 59/92 مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

زرندیه – خشکرود – خیابان خلیج فارس – خیابان سید احمد خمینی نقد 3,224,445,300 3,582,717,000 170 528/46 مسکونی 307585

5