شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان مرکزی را از طریق مزایده عمومی شماره 55/99 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 23/05/99 لغایت 02/06/99 از ساعت 8:30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 02/06/99 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 11/06/99 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، ساختمانت مدیریت شعب بانک ملت استان مرکزی

تلفن: 32215404-086 و 32230623-086

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 27/3 دانگ از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. محلات، کوی بعثت غرب، خیابان جانبازان شمال، کوچه ترک، بعد از 14 متری، منزل ششم نقد

1,635,000,000

85/56 85/131 مسکونی 305532

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 33/1 دانگ از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.

محلات، کوی بعثت غرب، خیابان جانبازان، کوچه پیروزی 7 نقد  — 1,540,140,000

278

264

مسکونی 305894

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.

ساوه، خیابان طالقانی، خیابان 22 بهمن، 22 بهمن 12 ( شهید نیکنژاد) نقد

2,100,000,000

25/73 قدرالسهم مسکونی 306449

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 92/59 دانگ مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.

زرندیه، خشکرورد، خیابان خلیج فارس، خیابان سید احمد خمینی نقد

2,152,794,525

170 46/528 مسکونی 307585

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 95/1 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. محلات، باقرآباد، خیابان عباس آباد، نبش کوچه سوم نقد 842,259,600 935,844,000 160 94/179 مسکونی 305534

5