شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره1400/5 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/05 لغایت 1400/05/13 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/23 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

  1. صفحه اول
  2. صفحه دوم
  3. صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس  WWW.MaadMellat.ir  قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک مشاع 3/717 دانگ 6 دانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

ساوه-فاز 3 شهرک فجر – عمار1 – میثم  1 – 9 متری چهرم – 6 متری ششم – پلاک 24 نقد *** 3,317,422,500 92/92 قدرالسهم مسکونی 10798

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی ( سهم بانک 1/95 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

محلات – باقرآباد – خیابان عباس آباد – نبش کوچه سوم نقد *** 1,462,500,000 160 179/94 مسکونی 305534

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی ( سهم بانک 1/33 دانگ از ششدانگ ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

محلات – کوی بعثت – غرب خیابان جانبازان – ک پیروزی 7 نقد *** 3,125,500,000 278 264 مسکونی 305894

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (مقدار 2/52 مترمربع از اعیان تراس مسقف می باشد . ملک دارای یک باب تجاری (26/40م.م) در حیاط مشاعی بوده که متعلق به کل ساختمان بوده و بعد از اخذ پایانکار ساخته و مود گواهی شهرداری نیست .)

ساوه – خیابان طالقانی – خیابان 22 بهمن – 22 بهمن 12 (شهید نیکنژاد) نقد *** 2,800,000,000 73/25 قدرالسهم مسکونی 306449

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد. (ملک دارای زیرزمین با کاربری انباری مسکونی (41مترمربع) و همکف مسکونی(127 مترمربع)  جمعاً 168 مترمربع می باشد)

زرندیه – آسیابک – خیابان بسیج – خیابان احمدیان – کوچه مسرور نقد *** 2,857,860,000 168 259/04 مسکونی 307697

5

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/04 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد (ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز و 13 مترمربع عقب نشینی می باشد.)

فرمهین – بلوار امیرکبیر- جنب شهرداری نقد 6,292,800,000 6,992,000,000 196 498 مسکونی 306049

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 1/75 دانگ مشاع از ششدانگ ) فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد- ملک دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد .(ملک دارای منبع ذخیره آب به مساحت 26/60 مترمربع در زیرزمین می باشد)

ساوه – نوبران – شهرک صنعتی نقد 7,126,617,749 7,918,464,166 2616/25 3099/95 صنعتی 306597

7

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/65 دانگ مشاع از ششدانگ)

ساوه – جاده نوبران نقد 5,596,642,350 6,218,491,500 _ 200596/5 مزروعی 6631

8

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

دلیجان – خیابان امام – کوچه مسجد رضوی – کوچه شهید کاظم زاده نقد 5,052,150,000 5,613,500,000 223 344/5 مسکونی 304996

9

با وضعیت موجود – ملک مشتمل بر زیرزمین (98/99م.م) و انبار تجاری در زیرزمین ( 101م.م) راه پله مسکونی در همکف (13/5 م.م) و تجاری همکف (173/63 م.م ) و مسکونی طبقه اول (  187/13 م.م) می باشد (574/25 مترمربع) که متراژ اعیان مجاز 498/99 مترمربع اعلام شده است .  بر اساس گزارش وضعیت خلاف ساختمانی مورخ 97/06/15 ملک دارای متراز 197/27 مترمربع مازاد بر تراکم داشته و تغییر کاربری فقط در زیرزمین از انباری مسکونی به انباری تجاری به میزان 125/72 م.م دارد ( متراژ تخلف مازاد تراکم زیرزمین 74/27 م.م و مازاد تراکم همکف و طبقه 1  هر کدام 61/50 م.م ) و متراژ پارکینگ و اداری 61/5 کسری خلاف دارد . ملک به متراژ 0/8 مترمربع عقب نشینی دارد . (متراژ عرصه پس از اصلاحی 218/8 مترمربع است) .

اراک – خیابان محسنی – بانک ملت شعبه بازار نقد 77,945,000,000 91,700,000,000 574/25 219/6 مسکونی-تجاری 4403

10

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 59/92 مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

زرندیه – خشکرود – خیابان خلیج فارس – خیابان سید احمد خمینی نقد 3,045,309,450 3,582,717,000 170 528/46 مسکونی 307585

11