شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان هرمزگان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/91 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/29 لغایت 99/08/08 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/08/08 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/08/12 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی مصلی قدس مدیریت شعب بانک ملت استان هرمزگان طبقه 3، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33345609- 33345607-076

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

بندرعباس، شمال بلوار امام خمینی(ره)، شرق پارک صفا نقد 6,960,000,000 87 قدرالسهم مسکونی 304680

1

با وضعیت موجود  ملک مشاعی(سهم بانک سه میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و ششصد و هفده هزار و بیست و نه سهم از سه میلیارد و ششصد و چهل و سه میلیون و صد و بیست و پنج هزار سهم عرصه و اعیان)

بندرعباس، روبروی محله سورو، خیابان باغ منیر بلوار هرمز نقد 15,471,741,705 485/75 مسکونی 307494

2