شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان همدان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/41 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/14 لغایت 99/05/26 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/05/27می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/06/02 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : همدان، چهارراه عباس آباد، مدیریت شعب بانک ملت استان همدان، طبقه سوم، اداره تدارکات و ساختمان تلفن : 4-32520301 و 32525008-081

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200- 021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

همدان، چرمسازی، انتهای خیابان عقیل، بن بست دلشاد، پلاک 251 نقد 5,700,000,000 220 142/88 مسکونی 307091

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

همدان، تویسرکان، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان کارگر، کوچه سخاوت

نقد 5,200,000,000 350 165/5 مسکونی 307211

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 28/427 سهم مشاع از 96 سهم مشاع)دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

همدان، ملایر، ازندریان، بلوار امام خمینی، کوچه شهید دستغیب قطعه دوم، روبروی تالار گل یاس نقد 1,776,687,500 404 218/54 مسکونی 307246

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. همدان، ملایر، خیابان شهید میرزایی نقد

3,500,000,000

73/86 قدرالسهم مسکونی 307346

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 70/90 سهم از 96 سهم)دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد. ملایر، روستای توچغاز، خیابان اصلی، کوچه امیری، کوچه محمود نظری، قطعه چهارم غربی نقد و اقساط 690,536,458 812,395,833 480 419/64 مسکونی 6361

5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

%40

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

%12

24

%13

36

%14

48

%15

60